Egy éves lett a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület

A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület egy olyan csapat kezdeményezésére jött létre egy évvel ezelőtt, akik elhivatottak a közigazgatási eljárásjog kutatása, elemzése, megfelelő gyakorlati alkalmazása iránt.

Az Egyesületünk lelkes alapító tagjainak száma azóta többszörösére duzzadt és tagjaink sorában számos szervezet is helyet foglal.

Megosztani a jogalkalmazóknak csak azt tudjuk, amink van: a töretlen lelkesedésünk, a hatékony közigazgatásért való tenni vágyásunk és az eddig megszerzett tudásunk, ismereteink.

Ennek jegyében kezdtünk neki annak a 2019-es évnek, amely során számtalan szakmai rendezvénnyel kívánjuk a köszigazgatási szakemberek munkáját támogatni szerte az országban. Kiemelkedőek ezek közül az Ákr. és a Kp. hatályosulásával, gyakorlati problémáival foglalkozó szakmai rendezvénysorozataink, az országos szinten egyetemi hallgatóknak meghirdetett jogesetmegoldó versenyünk, vagy a legkisebbek számára kitalált rajzpályázatunk.

Reméljük a közigazgatási szakemberek számára hasznos lesz az ezévi munkánk is és rendezvényeink, honlapunk az Egyesület következő évében is érdeklődésre tart majd számot.

Dr. habil. Boros Anita

A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke

Kulcs - KEJE

Belépés az Egyesületbe

Amennyiben a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület tagja kíván lenni, erre irányuló kérelmét az Egyesület Elnökének címezve kell megküldeni az Egyesület elektronikus levélcímére (keje@keje.hu), amelyhez csatolni kell a vonatkozó tagnyilvántartó lapot hiánytalanul kitöltve (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges a képviselő aláírási címpéldányának elektronikus megküldése is).

Bővebben

 


Az Egyesületet támogatja: