A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület egy olyan csapat kezdeményezésére jött létre, akik elhivatottak a közigazgatási eljárásjog kutatása, elemzése, megfelelő gyakorlati alkalmazása iránt.

Megosztani a jogalkalmazókkal csak azt tudjuk, amink van: a töretlen lelkesedésünk, a hatékony közigazgatásért való tenni vágyásunk és az eddig megszerzett tudásunk, ismereteink.

Ennek jegyében az Egyesület megalapítása óta számtalan szakmai rendezvénnyel tudta a közigazgatási szakemberek munkáját támogatni szerte az országban. Kiemelkedőek ezek közül az Ákr. és a Kp. hatályosulásával, gyakorlati problémáival foglalkozó országos szakmai rendezvénysorozataink, melyek keretében olyan témakörök, fókuszpontok kerültek bemutatásra, amelyek kurrens jogértelmezési munkát adnak a bíróságok, a közigazgatási szervezetek, a közigazgatási jogalkalmazók és az ügyvédi kar tagjai részére egyaránt. Hasonló sikerrel kerül megrendezésre és lebonyolításra az egyetemi hallgatóknak meghirdetett Országos Közigazgatási Eljárási Jogi Jogesetmegoldó, továbbá a Közigazgatási Eljárási Jogi Színjátszókör és Perbeszéd Versenyünk. Természetesen gondolunk a legkisebbekre is. Az „Álom az államban” című rajzpályázatunkra több száz pályamű érkezett. A kreativitást és az innovációt a közigazgatás motorjának tekintjük. Éppen ezért célunk az is, hogy a hazai közigazgatás továbbfejlesztését az itt élők, az itt tevékenykedő vállalkozások, a jövő generációi és nem utolsó sorban a közigazgatási szakemberállomány érdekében támogassuk.

A Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények címmel megalapításra került az Egyesületünk elektronikus, szakmai-tudományos folyóirata, azzal a céllal, hogy a közigazgatási eljárásjogot érintő tudományos gondolatok kifejtésén keresztül előmozdítsa a közigazgatás-tudományi diskurzus élénkítését.

Reméljük a közigazgatási szakemberek számára hasznos lesz ezévi munkánk is és rendezvényeink, honlapunk, folyóiratunk az Egyesület következő évében is érdeklődésre tart majd számot.

Prof. Dr. Boros Anita

A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke

Adója 1%-ával Ön is hozzájárulhat a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület Alapszabályában megfogalmazott céljainak eredményes megvalósításához, ezáltal is elősegítve a jogalkalmazói munka hatékonyságának további fejlesztését.

Adószámunk:18948583-1-42

Köszönjük támogatását!

Aktualitások

Archívum

Belépés az Egyesületbe

Amennyiben a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület tagja kíván lenni, erre irányuló kérelmét az Egyesület Elnökének címezve kell megküldeni az Egyesület elektronikus levélcímére (keje@keje.hu), amelyhez csatolni kell a vonatkozó tagnyilvántartó lapot hiánytalanul kitöltve (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges a képviselő aláírási címpéldányának elektronikus megküldése is).

Bővebben

Az Egyesületet támogatja: