Tisztelt Látogatónk!

A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnökeként szeretettel köszöntök honlapunkon minden kedves látogatót.

A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület egy olyan csapat kezdeményezésére jött létre, akik elhivatottak a közigazgatási eljárásjog kutatása, elemzése, megfelelő gyakorlati alkalmazása iránt. Ennek megfelelően alapító tagjaink között egyetemi oktatók, kutatók, gyakorlati szakemberek foglalnak helyet.

Az Egyesületünk célja a közigazgatási szakemberek tevékenységének gyakorlati és elméleti támogatása, a közigazgatási szakemberállomány jogalkalmazási tevékenységének fejlesztése, és a közigazgatás különböző területein tevékenykedők együttműködésének a támogatása.

E célkitűzések mentén az Egyesület egy olyan szakmai fórum létrehozását tűzte ki célul, amely lehetőséget biztosít a hazai hatósági és egyéb közigazgatási eljárási jogalkalmazásban munkálkodó gyakorlati szakemberek, illetve a tudomány képviselői számára, hogy megvitathassák a közigazgatási eljárásjogi, különösen a közigazgatási hatósági jog egyes szabályozási kérdéseit, áttekinthetik és közösen megoldhatják azokat a felmerülő gyakorlati problémákat, amelyek egy-egy jogszabály-módosítás alkalmával módszertani problémákat okoznak a jogalkalmazásban.

Az Egyesület szervezeti keretei között lehetőség nyílik továbbá arra, hogy a tagok közösen készüljenek fel a mindenkori közigazgatási eljárásjogi változásokra, az Egyesület által felvetett témakörökben tudományos és szakmai vitákat, konferenciákat tartsanak és egyéb rendezvényeken vegyenek részt.

A megfogalmazott célok elérése érdekében Egyesületünk kiterjedt szakmai tevékenységet folytat: nyomon követi a közigazgatási eljárásjog kurrens és a gyakorlati jogalkalmazás tekintetében releváns témáit és igyekszik minderről tájékoztatni a közigazgatási eljárásjog iránt érdeklődőket.

Kövessék figyelemmel a honlapunkon közzétett eljárási jogi fejleményeket és aktuális rendezvényeinket.
Várjuk minden olyan szakember jelentkezését, aki tagként is részt kíván venni az Egyesületünk munkájában.

Dr. habil Boros Anita
Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke

Kulcs - KEJE

Belépés az Egyesületbe

Amennyiben a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület tagja kíván lenni, erre irányuló kérelmét az Egyesület Elnökének címezve kell megküldeni az Egyesület elektronikus levélcímére (keje@keje.hu), amelyhez csatolni kell a vonatkozó tagnyilvántartó lapot hiánytalanul kitöltve (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges a képviselő aláírási címpéldányának elektronikus megküldése is).

Bővebben