A szervezet alapadatai

Szervezet nyilvántartási száma

01-02-0016741

Megnevezés

Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület

Rövidített név

KEJE

Idegen nyelvű elnevezés

Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve

Székhely ország

Magyarország

Szervezet székhelye

1083 Budapest, Üllői út 82.

Szervezet típusa

Egyesület

Állapot

Nyilvántartásba vett

Eljáró bíróság neve

Fővárosi Törvényszék

Ügyszám

0100/Pk.60706/2017

Bírósági határozat száma

 5

Jogerőre emelkedésének időpontja

Jogerőre emelkedésének időpontja nincs bejegyezve

Bejegyzés típus

Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat

Bejegyzés dátuma

2018.06.22

Régi nyilvántartási szám formátum

16741/2017

Létesítő okirat kelte

2018.03.21

Egyesület formája

egyesület

Cél szerinti besorolása

kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány)

Folyamatban lévő eljárás típusa

Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve

Folyamatban lévő eljárás kezdete

Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve

Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja

Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja nincs bejegyezve

Közhasznúsági fokozat

Nem közhasznú

Elektronikus kapcsolattartási cím:

Elektronikus kapcsolattartási cím nincs bejegyezve

Cél szerinti leírás

(1) Az Egyesület célja a közigazgatási szakemberek tevékenységének gyakorlati és elméleti támogatása, a közigazgatási szakemberállomány jogalkalmazási tevékenységének fejlesztése, és a közigazgatás különböző területein tevékenykedők együttműködésének a támogatása. (2) Az (1) bekezdésben nevesítettek érdekében az Egyesület célja egy olyan szakmai fórum létrehozása, amely lehetőséget biztosít a hazai hatósági és egyéb közigazgatási eljárási jogalkalmazásban munkálkodó gyakorlati szakemberek, illetve a tudomány képviselői számára, hogy a) megvitathassák a közigazgatási eljárás jogi, különösen a közigazgatási hatósági jog egyes szabályozási kérdéseit; b) közösen kialakítsanak egy olyan hiánypótló szakmai platformot, ahol a hasonló közigazgatási ügytípusokkal foglalkozó szakemberek megvitathatják a közigazgatási eljárás jogi és gyakorlati álláspontjaikat; c) áttekintsék és közösen megoldják azokat a felmerülő gyakorlati problémákat, amelyek egyegy jogszabály-módosítás alkalmával módszertani problémákat okoznak a jogalkalmazásban; d) közösen felkészüljenek a mindenkori közigazgatási eljárás jogi változásokra; e) az Egyesület által felvetett témakörökben tudományos és szakmai vitákat, konferenciákat tartsanak és egyéb rendezvényeken vegyenek részt.

Vagyonfelhasználás mértéke

Vagyonfelhasználás mértéke – nincs bejegyezve

Vagyonfelhasználás mód

Vagyonfelhasználás módja – nincs bejegyezve

Általános rendelkezés a képviselet gyakorlásának módjáról

Általános rendelkezés nincs bejegyezve

                                                  A szervezet képviselői

Neve

Dr. Boros Anita elnök

Képviseleti jog terjedelme

Általános

Képviseleti joggyakorlás módja

Önálló

Megbízás időtartama

5 év

Megbízás megszűnésének időpontja

2022.11.07

A megszűnés tényleges időpontja

A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Neve

Dr. Gyergyák Ferenc alelnök

Képviseleti jog terjedelme

Általános

Képviseleti joggyakorlás módja

Önálló

Megbízás időtartama

5 év

Megbízás megszűnésének időpontja

2022.11.07

A megszűnés tényleges időpontja

A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Neve

Dr. Józsa Fábián alelnök

Képviseleti jog terjedelme

Általános

Képviseleti joggyakorlás módja

Önálló

Megbízás időtartama

5 év

Megbízás megszűnésének időpontja

2022.11.07

A megszűnés tényleges időpontja

A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Származtatott jogi személyek lista. Származtatott jogi személy nincs bejegyezve

Jogelőd / jogutód szervezetek lista. Jogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek lista. Szövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezve

Adószámadatok

Adószám

18948583-1-42

Adószám státusza

Bejegyzett

Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja

2018.01.15

Közösségi adószám

HU18948583

Közösségi adószám státusza

Bejegyzett

Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja

2018.01.15

Statisztikai számjel

18948583-7220-529-01

Statisztikai számjel státusza

Bejegyzett

Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja

2018.06.22

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók. A szervezetnek nincs bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatója

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárás. Nincs eljárás folyamatban

Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve