Author Archives: admin

Dr. Gyergyák Ferenc, LL.M. 

Igazgatásszervező, jogász, szabályozási (kodifikációs) szakjogász, címzetes egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), mesteroktató (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar). Harmincöt évet dolgozott a közigazgatásban (Heves Megyei Illetékhivatal, Ostoros Községi Tanács, Keszthely Város Önkormányzata, Rezi Község Önkormányzata, Alkotmánybíróság Hivatala). 2003-2016 között a Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (KÖZSZÖV) főtitkára, 2010-2016 között a Magyar Birtokvédelmi Szövetség (MABIV) főtitkára, 2016. szeptember 1-jétől a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) főtitkára, 2017. november 7-étől a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (KEJE) alelnöke. Az Új Magyar Közigazgatás szakmai-tudományos folyóirat főszerkesztője. Rendszeresen publikál, számos cikk, könyv szerzője, társszerzője. Kutatási területe: önkormányzati jogalkotás, helyi önkormányzatok. 

Mtmt azonosító: 10040944

 

 

Dr. habil. Fábián Adrián, LL.M.

Jogi diplomáját 2002-ben szerezte meg a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az 1999/2000. tanévben ERASMUS ösztöndíjas a Regensburgi Egyetem Jogi- és Közgazdaságtudományi Karán. 2002-től tanársegéd a PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékén. 2003-ban magister legum (LL.M.) tudományos címet szerzett a bayreuth-i egyetem jogi karán. 

2006-ben szerezte PhD. fokozatát. 2011-ben habilitált, ugyanebben az évben egyetemi docenssé nevezték ki. 2008-tól a PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékének vezetője. Jogi szakvizsgával rendelkezik. 2012. július 1. óta a PTE ÁJK továbbképzési dékán-helyettese, 2013. július 1-jétől általános dékán-helyettes. 

Főbb kutatási területei: közigazgatás-elméleti kérdések, a közigazgatás szervezeti rendszere, hivatásos közszolgálat. Hat könyve és több mint százharminc publikációja jelent meg magyar és idegen nyelven. Tagja az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály Közigazgatás-tudományi Albizottságának. 

Az „Essays of Faculty of Law University of Pécs” c. angol nyelvű évkönyv, valamint a Public Governance, Administration and Finances Law Review szerkesztőbizottságának tagja. MTA köztestületi tagja. 2013. szeptember 30-án az Országgyűlés a Nemzeti Választási Bizottság tagjává választotta. Németül és angolul beszél. 

Mtmt azonosító: 10013811

Dr. Bodri Edina

2005-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2009-ben tette le a jogi szakvizsgát. Egyetemi tanulmányait megelőzően a Budapesti Közigazgatástudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karán, igazgatásszervezőként végzett. 2012-ben angol nyelvből társadalomtudományi és gazdasági szakfordítói képesítést szerzett. Angol nyelvből szaknyelvi felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, német és francia nyelven társalgási szinten beszél.

13 éven keresztül informatikai területen dolgozott jogászként, majd jogi vezetőként. Kutatási területe az e-közigazgatás, melyet 2006-tól 8 éven keresztül megbízott oktatóként oktatott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Karán. Jelenleg a telekommunikációs szektorban dolgozik jogtanácsosként.

Felügyelőbizottsági tagságot töltött be gazdasági társaságnál, alapítványnál, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület alapító- és felügyelőbizottsági tagja.

Dr. Bándi Imre

1988-ban születtem Kovászna városában, Erdélyben. Az érettségim megszerzését követően 2007-ben költöztem Magyarországra jogi tanulmányaim megkezdése érdekében.

Diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karán szereztem 2012-ben cum laude minősítéssel. 2010-től 2012-ig az Országgyűlés Hivatalának kötelékben dolgoztam, országgyűlési képviselői asszisztens munkakörben. 2012-től a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos által felügyelt Magyar Közigazgatási és Szervezetfejlesztési Kutatóintézet jogi referense majd igazgatója voltam. 2016-tól a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vagyongazdálkodási Irányítási Főosztályát vezettem. 2017-től az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok szakmai felügyeletéért és irányításáért felelek. Pályám során több állami tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetői, felügyelőbizottsági és igazgatósági tagsági tisztségét láttam el.

Angolul és románul felsőfokon beszélek.

Dr. Józsa Fábián

1983-ban végzett a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán Szegeden.

1985-1990 között a Bács-Kiskun Megyei Tanács VB. Szervezési Osztályán előadó, majd csoportvezető, később a megyei tanács szociális titkára.

1990-1994 között országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Önkormányzati, Közigazgatási, Rendőrségi és Belbiztonsági Bizottságának alelnöke.

1993-1994 között politikai államtitkár a Belügyminisztérium.

1194-1996 között kockázatkezelési főosztályvezető, Konzumbank Rt.

1996-1999 között jegyző, Budavári Önkormányzat (Budapest Főváros I. kerülete).

1999-ben közigazgatási szakvizsgát tesz.

1999-től, jelenleg is főosztályvezető, Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala és jogutód szervei: Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala. Közben 2001-2002 között nagyköveti külön tanácsadó, Magyar Köztársaság Washingtoni Nagykövetsége, Washington DC. Amerikai Egyesült Államok,

2010-2014 között gazdasági felelős, Magyarország Pretoriai Nagykövetsége, Pretoria, Dél-afrikai Köztársaság.

A Fővárosi Államigazgatási Kollégium Hatósági Igazgatási Munkacsoportjának vezetője.

Oktatási Tevékenység:

1997-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék, címzetes egyetemi docense, 1999-től közigazgatási felnőttképzés, alap- és szakvizsga oktató, vizsgáztató, versenyvizsgáztató, különböző szakmai továbbképzések oktatója, tréner.

Szakmai publikációk:

Ket – Kérdezz-felek – a közigazgatási eljárási törvény magyarázata c. kommentár 1-2. kiadás, Opten Kiadó, Budapest, 2008, 2009, illetve tucatnyi egyéb publikáció a közigazgatási eljárásjog tárgykörében (Önkormányzat-Hírlevél, 2008-2009.).

Társadalmi tisztség: a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület alelnöke.