Az elnökség és az alapító tagok

Az elnökség

Prof. Dr. Boros Anita, LL.M.
Elnök

Dr. Józsa Fábián
Alelnök

Dr. Gyergyák Ferenc LL.M.
Alelnök

Felügyelő Bizottsági tagok

Dr. Bándi Imre

Dr. Bodri Edina

Dr. Laza Margit

Egyéb alapító tagok

Dr. Keszericze Bernadett

Dr. Váczi Péter PhD.

Dr. habil. Fábián Adrián LL.M.

Dr. Bencsik András PhD.

Titkárok

Szólik Eszter