Belépés az Egyesületbe

Amennyiben a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület tagja kíván lenni, erre irányuló kérelmét az Egyesület Elnökének címezve kell megküldeni az Egyesület elektronikus levélcímére (keje@keje,hu), amelyhez csatolni kell a vonatkozó tagnyilvántartó lapot hiánytalanul kitöltve (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges a képviselő aláírási címpéldányának elektronikus megküldése is).

Az Elnökség az Alapszabályban meghatározottak szerint dönt kérelméről, határozatát megküldi a kérelmező részére, a tagdíjat, melynek mértéke: 10.000,- Ft a tagsági jogviszony keletkezésének időpontjától számított tizenöt napon belül kell megfizetni.

Dokumentumok:

  1. Tagnyilvántartó lap természetes személy részére (dokumentum letöltése)
  2. Tagnyilvántartó lap jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére (dokumentum letöltése)