Az osztrák innovációs szakpolitikai laboratórium, a GovLabAustria

Az elmúlt évtizedekben a kormányzatok, egyetemek és egyéb szervezetek számos olyan szakpolitikai laboratóriumot hoztak létre, amelyek célja, hogy segítsenek választ találni a különböző társadalmi problémákra elősegítve az innovációk térnyerését a közszféra területén. Az ilyen laboratóriumok új módszereket és tervezési szakpolitikákat tesztelnek.

A laboratóriumok lehetnek kormány által ellenőrzöttek, kormány által támogatottak, kormány által irányítottak vagy függetlenek. Általában kicsik és rövid életűek, autonómiájuk, valamint az állampolgárokhoz és a közösségekhez fűződő szoros kapcsolatuk számos pozitív lehetőséget kínál, a tervezés-vezérelt megközelítések pedig hasznosak a szakpolitikai problémák újrafogalmazásában és a lehetséges megoldások szélesebb körének megtalálásában.

Ausztriában ilyen innovációs laboratórium a GovLabAustria, amely az osztrák szövetségi kormány egyik központi kutatási központjaként, a közszféra innovációs laboratóriumként működik és a közigazgatás központi kérdéseit kezeli interdiszciplináris kísérleti megoldásokkal.

A szervezet célja egyrészt a kutatási és fejlesztési projektek prototipikus megvalósítása a közigazgatási innováció és a tényeken alapuló politikaalkotás területén. Másrészt nyomon követi a közszférát érintő nemzetközi innovatív projekteket, módszereket és megoldásokat.

Mindemellett nemzeti kapcsolattartó pontot (NCP) működtet a különböző innovációs laboratóriumok számára.

A közigazgatás, a tudomány, az üzleti élet és a társadalom szintjén jelentkező szakértelem koherenciájának megteremtése érdekében pedig létrehozta az ún. „Sounding Board”-ot, amelyen keresztül egyedülálló platformot kínál a közigazgatás, a tudomány, az üzleti élet és a társadalom számára az egymás közötti párbeszédre.

A GovLabAustria továbbá képzési és továbbképzési intézkedésekkel segíti elő a megszerzett tudás továbbvitelét, a „GovLabAustria Training” program részeként oktatási rendezvényeket is szervez.

Mindazonáltal elősegíti az innovációs laboratóriumok nemzeti és nemzetközi hálózatba szerveződését, amelynek célja a tudás nemzetközi átadásának, a nemzetközi szakértelemhez és egyéb forrásokhoz való hozzáférés biztosítása.

Az innovációs laboratóriumi projektek célja, hogy konkrét kérdéseket dolgozzanak ki különböző partnerintézményekkel nyitott „kísérleti terek” keretein belül, különböző módszerek adaptív alkalmazásával. Jelenleg a tudásmenedzsment, a digitalizáció területét érintő innovációs laboratóriumi projektek vannak folyamatban.

Forrás: