Megjelent Boros Anita-Darák Péter: Az általános közigazgatási rendtartás szabályai c. könyve

Az általános közigazgatási rendtartás szabályai

A közigazgatási eljárásjog újraszabályozásának eredményeként született az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.). A közigazgatási eljárás új rendjét meghatározó kódex 2018. január 1-jén lépett hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, amelynek a megelőző szabályozáshoz képest számos új vonása van. Az új kódex közérthető megértését célozza

Dr. habil. Boros Anita, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének és Dr. Darák Péter, a Kúria elnökének közös szerkesztésében megjelent könyve, amely Az általános közigazgatási rendtartás címet viseli. A könyv egy proaktív szellemiséget hordoz, hiszen ez az első átfogó kiadvány a jogszabályi környezet változása óta. A könyv egyedi, hiszen szerzői között szerepelnek a magyar közigazgatási jogtudomány elismert szakértői és oktatói, akik a közel háromszáz oldalas rendszerező anyagban adják szakmai hozzájárulásukat az új kódex feldolgozásához és megismeréséhez, ezzel tényleges segítséget nyújtva mind a gyakorlati jogalkalmazók mind az egyetemi hallgatók számára.

A könyv abból a célból született, hogy részletesen bemutassa a hatályos szabályozási környezetet, kitérve a legfontosabb jogértelemzési problémákra, kérdésekre. Az Ákr. tételesen rögzített szabályait részletesen értelmező, ugyanakkor a részlegesen a kiegészítő eljárási szabályokra is kiterjedő munka egyedülálló: a hatályos közigazgatási hatósági eljárási szabályozásokat közérthető formában adja közre. A szerzők gyakorlati tapasztalataik, valamint a jogintézmények kapcsán már megszilárdult joggyakorlatra és az új ágazati szabályozásból merített példák útján nyújtanak segítséget az egyes rendelkezések megértéséhez.

A jogalkotók számára, már az új törvény megalkotásakor fontos szempont volt a megfelelő absztrakciós szint megtalálása. A könyv összeállításánál a szerkesztők számára is alapelvként fogalmazódott meg a közérthetőség, az olvashatóság. A jogalkotói szándékhoz is igazodva, nélkülözhetetlen, hogy a törvény szövegét ne csak a jogászok értsék meg, hanem mindenki, akinek majd alkalmaznia kell. A szerkesztők a közérthetőség jegyében külön kiemelik azokat a kérdéseket, definíciókat, amelyek a közigazgatási eljárás alapfogalmaiként, alaptételeiként is értelmezhetőek.  A törvény struktúrájának mintájára kerülnek a jogintézmények kibontásra a tematizált fejezetekben, a releváns jogi normákkal és hozzájuk kapcsolódó magyarázattal kiegészítve.

Az egyetemi oktatók és neves hazai szakemberek által fogalmazott könyv átfogóan, az olvasó által is könnyen feldolgozható és áttekinthető módon foglalja össze a közigazgatási eljárási jogi ismeretek alapjait, segítséget nyújtva a dereguláció eredményeképpen megszületett új eljárási kódex szabályrendszerében való eligazodásban.

 

A könyv elérhetősége:

https://akk.uni-nke.hu/document/akk-uni-nke-hu/%C3%81kr.%20tk._1.pdf

 

 

Készítette: Fischer Nóra