Tag Archives: Elnökség

Prof. Dr. Boros Anita, LL.M.

2001-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen igazgatásszervezőként, majd 2005-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jogász diplomát szerzett. 2009-ben jogi szakvizsgát tett, ezzel egyidejűleg a Károli Gáspár Református Egyetem Doktori Iskolájában az Állam és Jogtudományok Doktorként Ph.D. tudományos fokozatot szerzett. 2010 óta az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem Összehasonlító Állam- és Jogtudományi Szakjogász (LL.M.) titulusát is birtokolja, 2016-ban habilitált.  Angol nyelvből középfokú, német nyelvből szakmai felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 

Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense. Közel 150 db főként önálló mű szerzője (www.mtmt.hu; mtmt azonosító: 10014088), számos önállóan jegyzett tárgy oktatója, doktorandusz hallgatók témavezetője. Több kitüntetés birtokosa (Pro Regio díj, miniszteri elismerés), hazai és nemzetközi tudományos konferencia rendszeres előadója, szervezője.

Számos szakmai szervezet tagja, így a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja (2010), a Kodifikáció és Közigazgatás szerkesztőbizottsági tagja (2012), a Közbeszerzési Szemle szerkesztőbizottságának elnöke, emellett a Közbeszerzési Hatóság Tanácsának tagja, közigazgatási alap- és szakvizsga-bizottsági elnök és tag, habilitációs bizottságok tagja, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke, a Magyar Jogász Egylet tagja. 

Kutatási területe a közigazgatási eljárásjog, az európai közigazgatási eljárásjog, a közbeszerzések joga és az állami vagyongazdálkodás.

Számos egyetemi és doktori képzésben meghirdetett tantárgy tantárgyfelelőse, a közigazgatási továbbképzés-fejlesztések állandó szakértője, a Közbeszerzési tanácsadó szakirányú továbbképzési szak szakfelelőse, a Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely tagja és kutatásvezetője. Közel húsz éves gyakorlati szakmai tapasztalattal rendelkezik a közigazgatás számos területéről.

Mtmt azonosító: 10014088

Dr. Gyergyák Ferenc, LL.M. 

Igazgatásszervező, jogász, szabályozási (kodifikációs) szakjogász, címzetes egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), mesteroktató (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar). Harmincöt évet dolgozott a közigazgatásban (Heves Megyei Illetékhivatal, Ostoros Községi Tanács, Keszthely Város Önkormányzata, Rezi Község Önkormányzata, Alkotmánybíróság Hivatala). 2003-2016 között a Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (KÖZSZÖV) főtitkára, 2010-2016 között a Magyar Birtokvédelmi Szövetség (MABIV) főtitkára, 2016. szeptember 1-jétől a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) főtitkára, 2017. november 7-étől a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (KEJE) alelnöke. Az Új Magyar Közigazgatás szakmai-tudományos folyóirat főszerkesztője. Rendszeresen publikál, számos cikk, könyv szerzője, társszerzője. Kutatási területe: önkormányzati jogalkotás, helyi önkormányzatok. 

Mtmt azonosító: 10040944

 

 

Dr. Józsa Fábián

1983-ban végzett a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán Szegeden.

1985-1990 között a Bács-Kiskun Megyei Tanács VB. Szervezési Osztályán előadó, majd csoportvezető, később a megyei tanács szociális titkára.

1990-1994 között országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Önkormányzati, Közigazgatási, Rendőrségi és Belbiztonsági Bizottságának alelnöke.

1993-1994 között politikai államtitkár a Belügyminisztérium.

1194-1996 között kockázatkezelési főosztályvezető, Konzumbank Rt.

1996-1999 között jegyző, Budavári Önkormányzat (Budapest Főváros I. kerülete).

1999-ben közigazgatási szakvizsgát tesz.

1999-től, jelenleg is főosztályvezető, Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala és jogutód szervei: Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala. Közben 2001-2002 között nagyköveti külön tanácsadó, Magyar Köztársaság Washingtoni Nagykövetsége, Washington DC. Amerikai Egyesült Államok,

2010-2014 között gazdasági felelős, Magyarország Pretoriai Nagykövetsége, Pretoria, Dél-afrikai Köztársaság.

A Fővárosi Államigazgatási Kollégium Hatósági Igazgatási Munkacsoportjának vezetője.

Oktatási Tevékenység:

1997-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék, címzetes egyetemi docense, 1999-től közigazgatási felnőttképzés, alap- és szakvizsga oktató, vizsgáztató, versenyvizsgáztató, különböző szakmai továbbképzések oktatója, tréner.

Szakmai publikációk:

Ket – Kérdezz-felek – a közigazgatási eljárási törvény magyarázata c. kommentár 1-2. kiadás, Opten Kiadó, Budapest, 2008, 2009, illetve tucatnyi egyéb publikáció a közigazgatási eljárásjog tárgykörében (Önkormányzat-Hírlevél, 2008-2009.).

Társadalmi tisztség: a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület alelnöke.