Tag Archives: Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI JOGI SZAKMAI NAPOK 2019 BUDAPEST – BESZÁMOLÓ

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI JOGI SZAKMAI NAPOK 2019

BUDAPEST 

BESZÁMOLÓ

2019. szeptember 10-én került megrendezésre a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (KEJE) szervezésében a „Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 Budapest” elnevezésű szakmai rendezvény, amely a KEJE Ákr. országos rendezvénysorozatának utolsó állomása volt. A közigazgatási eljárási jogi kérdéseket megvitató hét szakmai napból álló rendezvénysorozat záró konferenciájának Budapest Főváros Kormányhivatala adott otthont, ahol több mint kétszáz a közigazgatási jog és közigazgatási eljárási jog iránt elhivatott vezető, tisztviselő, hivatalnok vett részt, továbbá a Kúria Közigazgatási- és Munkaügyi Kollégiuma is képviseltette magát.

A szakmai nap együttműködési megállapodások ünnepélyes aláírásával kezdődött. A KEJE, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala között létrejövő megállapodást Dr. habil. Boros Anita, a KEJE elnöke és Dr. György István Budapest Főváros Kormányhivatal kormánymegbízottja írta alá. Ezt követően került sor a KEJE, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti együttműködési megállapodás aláírására, amely során Dr. Téglási András dékánhelyettes képviselte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karát mint együttműködő partnert.

A szakmai előadások sorát Dr. Salgó László Péter, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára, az Ákr. megalkotásának körülményeit, okait, valamint a várható módosításokat taglaló beszédével nyitotta meg, bemutatva a közigazgatási eljárási jog hazai szabályozásának nagyobb állomásait. Majd Prof. Dr. Varga Zs. András alkotmánybíró, az Ákr. alkalmazását az Alkotmánybíróság gyakorlatából szemlélve mutatta be a jelenlévőknek, kiemelve a releváns Alkotmánybírósági határozatokat.

A konferencia második felében Dr. Vitál-Eigner Beáta kúriai bíró az Ákr. közigazgatási bíráskodásra gyakorolt hatásáról számolt be szakmai előadása keretében.

Dr. Uzsák Katalin, a Budapest Főváros Kormányhivatalának főigazgatója „A jövő közigazgatása – elektronikus ügyintézés” címmel tartott előadást, aki Budai Balázs Benjamin szavaival határozta meg az e-közigazgatást, mely szerint: „Az e-közigazgatás a közszféra kapcsolatrendszerének tudás alapú átalakítását és racionalizált, szolgáltató jellegű újraszervezését jelenti, az infokommunikációs technológiai alkalmazások közműszerű használata révén.” Az előadás keretében bemutatásra került, hogy az információs társadalom milyen módon helyezte új alapokra a közigazgatást, továbbá azokról a projektekről is szó esett, amelyben a Kormányhivatal projektgazdaként jelenik meg.

Arról, hogy a gyámhatósági eljárásoknak milyen sajátosságai figyelhetők meg az Ákr. normarendszerének keretei között, Burkáné dr. Nagy Beáta, Budapest Főváros Kormányhivatalának főosztályvezetője számolt be az érdeklődőknek. Az előadás során az Ákr. és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény egyes rendelkezései közötti párhuzamok kerültek bemutatásra. A szakmai előadások sorát Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának főjegyzője,  Dr. Sárádi Kálmánné az Ákr. gyakorlati tapasztalatait jegyzői szemmel bemutató beszédével zárta.

A konferencia utolsó részében sor került egy pódiumbeszélgetésre, amelynek résztvevői Budapest Főváros Kormányhivatal Kerületi Hivatalainak vezetői és kerületi jegyzők voltak. Így Dr. Róka Sándor, a II. Kerületi Hivatal vezetője, Dr. Balogh Szilvia, a IV. Kerületi Hivatal vezetője, Dr. Horváth Tivadar, a X. Kerületi Hivatal vezetője, Dr. Herpai-Nagy Teodóra, Budavári Önkormányzat jegyzője, Dr. Sélley Zoltán, Belváros-Lipótváros Önkormányzat jegyzője, valamint Dr. Szántó János, Budafok-Tétény Önkormányzat jegyzője osztotta meg a szakmai nap résztvevőivel a gondolatait és a tapasztalatait az országos rendezvénysorozat korábbi állomásain felvetett problémákkal és megoldási javaslatokkal kapcsolatban Dr. Józsa Fábián KEJE alelnök koordinációja mellett.

A pódiumbeszélgetés keretében a megkeresés jogintézménye kapcsán kiemelésre került annak könnyítő hatása, miszerint más, külföldi szerv megkeresése esetén a hatóság köteles az eljárást felfüggeszteni, míg belföldi megkeresés esetén az eljárás akadályoztatásának jogkövetkezményei figyelhetők meg.

A törvény szerkezetére vonatkozóan megvitatásra került az a kérdés, hogy vajon indokolt volt-e a jogalkotónak az a lépése, hogy elválasztotta egymástól a kérelemre induló eljárást és a hivatalból induló hatósági eljárást. A pódiumbeszélgetés résztvevői szerint indokolt volt a jogalkotó e módosítása, a jogalkalmazás során mind a jegyzők, mind a kormányhivatal vezetői inkább előnyeit tapasztalták ennek. Mindezek mellett pedig felhívták a figyelmet a hatósági ellenőrzés és a hivatalbóli eljárás közötti kapcsolatra, amely a törvény szerkezeti felépítésének logikáját támasztja alá. Azonban problémásnak találták, hogy például a gyámügyi eljárás során a ként fent nevezett intézmény keveredik egymással. A hivatalból induló eljárásoknál úgy vélték a vitában résztvevők, hogy nem indokolt fenntartani azt a szabályozást, ami kizárja az eljárások szünetelésének lehetőségét. Ennek kapcsán javasolt bővíteni a megszüntetési okok körét, továbbá a kérelem fogalmát és a hivatalból induló eljárások szabályait pontosítani.

A kerekasztal beszélgetésnél kérdésként merült fel az “eleve tisztázott tényállás” jelentése, amelyet szintén pontosításra javasoltak a beszélgetés résztvevői, a sommás eljárás és a függő hatályú döntés kapcsán pedig az ügyintézési határidők tekintetében fogalmaztak meg felvetéseket.

Az Ákr. kapcsolódó eljárásra vonatkozó szabályait előremutatónak ítélték meg a jegyzők és a hivatalvezető szakértők, azonban az eljárás felfüggesztésére, illetve szünetelésére vonatkozó szabályozást nem tartották kielégítőnek a szabályok merevsége okán. A pódiumbeszélgetés egyik kulcskérdése volt a fellebbezéshez kapcsolódó szabályok megvitatása, amely vonatkozásában a jelenlévők többsége annak fenntartása mellett érvelt.  Záró témaként a végrehajtás NAV általi foganatosítása merült fel.

Összességében elmondható, hogy a konferencia a délelőtt folyamán értékes és magas színvonalú előadások sorozatát biztosította a jelenlévőknek, délután pedig sikeres, az Ákr. legtöbb szegmensét átfogóan megvitató pódiumbeszélgetéssel zárult, amely keretében több a jogalkotó számára is értékes és megfontolandó, módosító javaslat került felvetésre.

A rendezvénysorozat korábbi állomásairól szóló beszámolók itt tekinthetők meg:

 

Ákr. országos rendezvénysorozat utolsó állomása – Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 Budapest

Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019

Budapest

Szakmai program

 

A konferencia helye: Budapest Főváros Kormányhivatala (1056 Budapest, Váci u. 62-64. Díszterem)

A konferencia időpontja: 2019. szeptember 10. 9:00-14:30

Levezető elnök: Dr. Imre Miklós egyetemi docens, egyetemi magántanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

08.30 – 09.00 Regisztráció
09.00 – 09.10 Köszöntő – Dr. György István kormánymegbízott, Budapest Főváros Kormányhivatala
09.10 – 09.20 Köszöntő – Dr. Smuk Péter dékán, Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
09.20 – 09.30 Együttműködési megállapodás aláírása
09.30 – 09.40 Köszöntő – Dr. habil. Boros Anita államtitkár, Innovációs és Technológia Minisztérium, tanszékvezető, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke
09.40 – 10.00 Az Ákr. megalkotásának körülményei, okai, a várható módosítások – Dr. Salgó László helyettes államtitkár, Igazságügyi Minisztérium
10.00 – 10.20 Az Ákr. az Alkotmánybíróság gyakorlatában – Prof. Dr. Varga Zs. András alkotmánybíró, Alkotmánybíróság; egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

10.20 – 10.50   Kávészünet

Levezető elnök: Dr. Imre Miklós egyetemi docens, egyetemi magántanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

10.50 – 11.10 Az Ákr. hatása a közigazgatási bíráskodásra – Dr. Vitál-Eigner Beáta bíró, Kúria
11.10 – 11.30 A jövő közigazgatása – elektronikus ügyintézés Budapest Főváros Kormányhivatalában – Dr. Uzsák Katalin főigazgató, Budapest Főváros Kormányhivatala
11.30 – 11:50 A gyámhatósági eljárások sajátosságai az Ákr. normarendszerének keretei között– Burkáné dr. Nagy Beáta főosztályvezető, Budapest Főváros Kormányhivatala
11.50 – 12.10 Az Ákr. a jegyzők szemszögéből – Dr. Sárádi Kálmánné fővárosi főjegyző, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

12.10 – 13.00  Ebédszünet

Levezető elnök: Dr. Józsa Fábián főosztályvezető, Budapest Főváros Kormányhivatala – Jogi és Koordinációs Főosztály; a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület alelnöke; c. egyetemi docens, PPKE-JÁK

13.00 – 14.30 Az Ákr. és a jogalkalmazók – pódiumbeszélgetés – Budapest Főváros Kormányhivatal Kerületi Hivatalainak vezetői és kerületi jegyzők részvételével

 

Dr. Róka Sándor Budapest Főváros Kormányhivatal II. Kerületi Hivatal vezetője
Dr. Balogh Szilvia Budapest Főváros Kormányhivatal IV. Kerületi Hivatal vezetője
Dr. Horváth Tivadar Budapest Főváros Kormányhivatal X. Kerületi Hivatal vezetője
Dr. Herpai-Nagy Teodóra Budavári Önkormányzat (Budapest I. Kerület) jegyzője
Dr. Sélley Zoltán Belváros-Lipótváros Önkormányzat (Budapest V. Kerület) jegyzője
Dr. Szántó János Budafok-Tétény Önkormányzat (Budapest XXII. Kerület) jegyzője

 

 

 

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni az alábbi elérhetőségen lehet szeptember 8-ig:

https://forms.gle/c4TzRSfzwdwxh2eu8

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI JOGI SZAKMAI NAPOK 2019 – VESZPRÉM

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI JOGI SZAKMAI NAPOK 2019 – VESZPRÉM

BESZÁMOLÓ

2019. július 18-án került megrendezésre a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (KEJE) és a Veszprémi Törvényszék társszervezésében a „Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 Veszprém” elnevezésű szakmai rendezvény, amelyen közel ötven érdeklődő vett részt a Veszprém környéki közigazgatási és bírósági szervektől egyaránt.

A közigazgatási eljárási jogi kérdéseket megvitató szakmai nap dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit Katalin, a Veszprémi Törvényszék elnökének köszöntőjével és bevezető gondolataival vette kezdetét. Köszöntőbeszédében kiemelte a közigazgatási szervek tisztviselői és a bíróság igazságügyi dolgozói közötti kooperáció fontosságát és előnyét.

Ezt követően Dr. Boros Anita, a KEJE elnöke köszöntötte a résztvevőket, előadásában bemutatta az Egyesület eddigi tevékenységét, beszámolt az országos rendezvénysorozat korábbi állomásainak hasznosságáról, beszélt az Egyesület társadalmi felelősségvállalás keretében meghirdetett rajzpályázat és az országos közigazgatási eljárási jogi jogesetmegoldó verseny sikeréről, illetve kitért az Egyesület által tervezett jövőbeli programokra, kutatásokra, tervekre. Bejelentette továbbá, hogy 2020-tól a KEJE évenként tematikus, közigazgatási ágakra bontott szakmai munkát fog végezni. Mindezt indokolta azzal, hogy meglátása szerint, a közigazgatást ahhoz, hogy átlássuk, komplexen kell vizsgálni, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy az általános eljárási kódex mellett egy-egy ágazati területet áthatóan közelről vegyünk górcső alá. Ezt követően röviden szakmai meglátásait fejtette ki a 2018. január 1-jén hatályba lépett általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) hatályosulásával kapcsolatban, valamint gyakorlati példákon keresztül bemutatta az állampolgárok közigazgatáshoz való viszonyulásának problematikáját.

Boros Anita után Dr. Káldi Zoltán, a Veszprém Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője vázolta fel eddigi kormányhivatali gyakorlati tapasztalataikat az új eljárási törvény alkalmazásával összefüggésben. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyintézők döntő többsége nem jogász, sok esetben középfokú végzettséggel rendelkezik, így a folyamatos képzés és továbbképzés ellenére sem várható el esetükben a tudományos alaposságú jogszabály értelmezés. Külön kiemelte a kizárás, a függő hatályú döntés, a kérelem visszautasítása, az eljárás megszüntetése, felfüggesztése és szüneteltetése, továbbá a kapcsolódó eljárás és a fellebbezési eljárás kapcsán észlelt problémaköröket.

Dr. Szupera Péter az Igazságügyi Minisztérium álláspontját fejtette ki, előadásában az Ákr. várható módosításait ismertette a résztvevőkkel.

A konferencia második felében az Ákr. első másfél évének gyakorlati tapasztalatait – a jegyzői hatósági munka szemszögéből – Dr. Mohos Gábor, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője vázolta fel. Ugyanezt bírói szemmel dr. Horváth Tünde, a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke ismertette, aki kitért az Ákr. és a Kp. kapcsolatára, valamint a két törvény alkalmazására való felkészülésről is beszélt, majd az ítélkezési gyakorlatból hozott példákon keresztül szemléltette meglátásait. A szakmai előadások sorát dr. Bíró Boglárka, a Veszprém Megyei Főügyészség ügyésze zárta, aki az Ákr.-t érintő ügyészségi tapasztalatokról számolt be.

A rendezvény keretében sor került egy kerekasztal beszélgetésre is, amelyen Dr. Káldi Zoltán, dr. Bíró Boglárka és Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga ismertette álláspontját a felmerült szakmai kérdésekkel kapcsolatban. Ezt követően interaktív módon a hallgatóság szakmai konzultációba való bevonására is került sor, így a résztvevőknek is lehetőségük volt, hogy kérdéseket tegyenek fel az előadóknak, valamint röviden kifejtsék saját meglátásaikat.

Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 – Győr

Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 – Győr

2019. július 9-én került megrendezésre a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (KEJE) szervezésében a „Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 Győr” elnevezésű szakmai rendezvény, amelyen a nyári időpont ellenére számos Győr-Moson-Sopron megyei közigazgatási szerv képviseltette magát. A közigazgatási eljárási jogi kérdéseket megvitató konferenciának – Prof. Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar dékánjának hozzájárulásával – a Széchenyi István Egyetem adott otthont.

A szakmai nap a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület és a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara közötti együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásával kezdődött, amely új kaput nyitott meg a szakmai kooperáció terén a két fél között.

A konferenciát Prof. Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit dékán asszony nyitotta meg. Köszöntőbeszédében kiemelte az együttműködés fontosságát, valamint a közigazgatási jog és a közigazgatási hatósági eljárásjog vizsgálatának elengedhetetlen voltát. Ezt követően Dr. Boros Anita, a KEJE elnöke köszöntötte a résztvevőket, előadásában bemutatta az Egyesület eddigi tevékenységét, beszámolt az országos rendezvénysorozat korábbi állomásainak hasznosságáról, beszélt az Egyesület társadalmi felelősségvállalás keretében meghirdetett rajzpályázat és az országos közigazgatási eljárási jogi jogesetmegoldó verseny sikeréről. Mindemellett ismertette az Egyesület által kitűzött rövid és hosszú távú terveket. Szakmai előadásában a 2018. január 1-jén hatályba lépett általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) hatályosulásának tapasztalatait és a szabályozás hiányosságait mutatta be tudományos szempontból.

Ezt követően dr. Gyurita Rita, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal főigazgatója vázolta fel eddigi gyakorlati tapasztalataikat az új eljárási törvény alkalmazásával összefüggésben. Felhívta a figyelmet a gyorsan és gördülékenyen intézhető ügyek, valamint a nehezebben elvégezhető és összetettebb ügyek közötti eltérésekre, melyek eltérő gyakorlatot és ügyintézési határidőt követelnek meg. Dr. Németh Andrea a Győri Járási Hivatal hivatalvezetője különösen a járási hivatalokat érintő gyakorlati kérdésekre tért ki előadásában, diagramokkal szemléltette az átláthatóság érdekében az egyes járásokban jelentkező ügyek, döntések, hatósági ellenőrzések, fogadott ügyfelek, érdemi ügyintézők, sommás eljárások, végrehajtási eljárások számának megoszlását.

A rendezvény további részében Nagyné dr. László Edit a Győr Megyei Jogú Város Hatósági Főosztályának főosztályvezetője tartott előadást, melyben kitért a szabályozás változásának előzményeire, ismertette az Ákr. megalkotása mögött meghúzódó jogalkotói szándékot, majd a Ket. és Ákr. rendelkezése közötti főbb különbségekre hívta fel a hallgatóság figyelmét.

A szakmai előadások sorát dr. Varga András a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságának elnöke zárta. Előadásában a Kp. és az Ákr. találkozási pontjait vázolta fel, bemutatva a bíróság gyakorlatát az eljárási szabályok kapcsán.

A rendezvény a dr. Váczi Péter által felvetett kérdésekkel kapcsolatos szakmai kerekasztal beszélgetéssel zárult, melynek keretében dr. Kálmán János a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal mb. igazgatója, dr. Krecsó Erika, a Vas Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője, valamint dr. Gulyás Renáta a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője folytatott konstruktív vitát, fejtette ki álláspontját az egy éve hatályba lépett eljárási törvénnyel kapcsolatban, és hívta fel a figyelmet a főbb gyakorlati jogalkalmazói problémakörökre.

Az eseményről további információ az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/egyuttmukodesi_megallapodast_kotott_a_gyori_jogi_kar_a_kozigazgatasi_eljarasi_jogi_egyesulettel/2602879/

 

 

Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok Veszprém

A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI JOGI SZAKMAI NAPOK 2019

VESZPRÉM

Szakmai programterv

A konferencia helye: Veszprémi Törvényszék (8200 Veszprém, Vár u 19.) Csajághy Károly díszterem (I. emelet)

A konferencia időpontja: 2019. július 18. (csütörtök) 10:00-15:30

Levezető elnök: dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna tanácselnök, Veszprémi Törvényszék 

09.30 – 10.00 Regisztráció
10.00 – 10.10 Köszöntő – dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit Katalin elnök, Veszprémi Törvényszék
10.10 – 10.20 Az Ákr és a KEJE kapcsolata – Dr. habil. Boros Anita elnök, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület, intézetvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
10.20 – 10.40 Az Ákr. első másfél évének gyakorlati tapasztalatai a  kormányhivatalok szemszögéből – Dr. Káldi Zoltán főosztályvezető, Veszprém Megyei Kormányhivatal
10.40 – 11.00 Az Ákr. várható módosításai – Dr. Szupera Péter közjogi ügyintéző, Igazságügyi Minisztérium

11.00 – 11.30        Kávészünet

Levezető elnök: dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna tanácselnök, Veszprémi Törvényszék 

11.30 – 11.50 Az Ákr. első másfél évének gyakorlati tapasztalatai a jegyzői hatósági munka szemszögéből – Dr. Mohos Gábor jegyző, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
11.50 – 12.10 Az Ákr. első másfél évének gyakorlati tapasztalatai bírói szemmel – dr. Horváth Tünde elnök, Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

12.10 – 13.00       Ebédszünet

Levezető elnök: dr. Iván Dániel, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület

13.00 – 13.20 Az Ákr. az ügyészség szemszögéből – dr. Bíró Boglárka ügyész, Veszprém Megyei Főügyészség
13.20 – 14.20 Szakmai konzultáció, kerekasztal beszélgetés

Dr. Káldi Zoltán főosztályvezető, Veszprém Megyei Kormányhivatal

Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga osztályvezető, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

14.20 – 15.30 Várbörtön látogatás

 

A rendezvényen történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni július 11-ig az alábbi linken lehet:

https://tinyurl.hu/Xnut/

 

 

Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok Győr

A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI JOGI SZAKMAI NAPOK 2019

GYŐR

Szakmai program

A konferencia helye: Széchenyi István Egyetem (9026 Győr, Egyetem tér 1.) – Új Tudástér épület 114-es terem

A konferencia időpontja: 2019. július 9. (kedd) 10:00-15:00

Levezető elnök: dr. Váczi Péter egyesületi tag, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület

09.30 – 10.00 Regisztráció
10.00 – 10.10 Köszöntő – Prof. Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit dékán, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
10.10 – 10.15 Együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása – Prof. Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit, Dr. habil. Boros Anita
10.15 – 10.30 Köszöntő, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület bemutatása – Dr. habil. Boros Anita elnök, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület, intézetvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
10.30 – 11.00 Az Ákr. első évének gyakorlati tapasztalatai a kormányhivatalok szemszögéből – dr. Gyurita Rita főigazgató, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

11.00 – 11.30        Kávészünet

Levezető elnök: dr. Váczi Péter egyesületi tag, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület

11.30 – 11.50 Az Ákr. első évének gyakorlati tapasztalatai a járási hivatalok szemszögéből – Dr. Németh Andrea hivatalvezető, Győri Járási Hivatal
11.50 – 12.10 Az Ákr. első évének gyakorlati tapasztalatai – Nagyné dr. László Edit főosztályvezető, Győr Megyei Jogú Város, Hatósági Főosztály

12.10 – 13.00       Ebédszünet

Levezető elnök: dr. Váczi Péter egyesületi tag, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület

13.00 – 13.20 Az Ákr. és a Kp. találkozási pontjai egy év távlatából – dr. Varga András elnök, Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
13.20 – 15.00 Szakmai konzultáció, kerekasztal beszélgetés

dr. Kálmán János mb. igazgató – Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

dr. Krecskó Erika főosztályvezető – Vas Megyei Kormányhivatal

dr. Gulyás Renáta főosztályvezető – Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

 

A rendezvényen történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni az alábbi elérhetőségen lehet:

https://forms.gle/QAWJYVgmmchaAiCfA

Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 Szeged

Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok Szegeden

2019. június 20-án került megrendezésre a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (KEJE) szervezésében a „Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 Szeged” elnevezésű szakmai rendezvény, amely egy hét alatt teltházas lett. A közigazgatási eljárási jogi kérdéseket megvitató szakmai napnak Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökének hozzájárulásával a Szegedi Törvényszék adott otthont.

A konferenciát Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke nyitotta meg, majd Dr. Boros Anita, a KEJE elnöke köszöntötte a résztvevőket, előadásában pedig bemutatta az Egyesület eddigi tevékenységét és beszámolt a rendezvényekről, illetve a 2018. január 1-jén hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) hatályosulásának tapasztalatairól tudományos szempontból. Ezt követően Dr. Krizsán Anett, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója vázolta fel eddigi tapasztalataikat az Ákr. alkalmazásával összefüggésben, kiemelve a nehezen értelmezhető jogszabályi rendelkezéseket, az Ákr. hatását az ügyforgalomra és a jogalkalmazás egyéb nehézségeire, majd Dr. Holubán Csilla, a Szegedi Járási Hivatal vezetője számolt be az Ákr. első félévének tapasztalatairól a járási hivataloknál, a főbb gyakorlati jogalkalmazói problémakörökről.

Dr. Lele Zsófia, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettese előadásában kitért az Ákr.-rel összefüggésben felmerülő bírósági joggyakorlatra, az Ákr. és a Kp. kapcsolatára, az új jogintézményekre (mintaper, mediáció), eljárási problémákra.

A konferencia utolsó részében sor került egy kerekasztal beszélgetésre, melynek résztvevői a rendezvénysorozat szegedi állomásában érintett három megye kormányhivatalának képviselői voltak. Így Dr. Bereczky Katalin osztályvezető, Dr. Rákóczi Attila főigazgató, valamint Dr. Zombor Attila főigazgató osztotta meg a szakmai nap résztvevőivel a gondolatait és a tapasztalatait a Boros Anita által felvetett kérdések kapcsán, így például a jogorvoslati rendszer tapasztalatai, az Ákr. alkalmazására történő felkészülés tapasztalatai, a szakhatóságok együttműködése, az elektronikus ügyintézés, az ügyintézési határidők betarthatósága, valamint az Ákr. értékelése vonatkozásában.

A rendezvényen közel ötven érdeklődő vett részt, rendkívül sikeres tanácskozás keretében zajlott a konferencia.

Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 rendezvénysorozat újabb állomása Szegeden

 KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI JOGI SZAKMAI NAPOK 2019

SZEGED

Szakmai programterv[1]

 

A konferencia helye: Szegedi Törvényszék (Szeged, Széchenyi tér 4. 1. emelet kollégiumi terem)

A konferencia időpontja: 2019. június 20. (csütörtök) 10:00-15:00

Levezető elnök: Dr. Iván Dániel,  Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület

09.30 – 10.00 Regisztráció
10.00 – 10.10 Köszöntő – Dr. Tárkány-Szűcs Babett elnök, Szegedi Törvényszék
10.10 – 10.30 Köszöntő, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület bemutatása – Dr. habil. Boros Anita elnök, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület, intézetvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
10.30 – 11.00 Az Ákr. első évének gyakorlati tapasztalatai a kormányhivatalok szemszögéből Dr. Krizsán Anett igazgató, Békés Megyei Kormányhivatal

 

11.00 – 11.30        Kávészünet

 

Levezető elnök: Dr. Sándor Katalin Kitti, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület

11.30 – 11.50 Az Ákr. első évének gyakorlati tapasztalatai a járási hivatalok szemszögéből – Dr. Holubán Csilla hivatalvezető, Szegedi Járási Hivatal
11.50 – 12.10 Az Ákr. alkalmazásának bírósági tapasztalatai – Dr. Lele Zsófia elnökhelyettes, Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

 

12.10 – 13.00       Ebédszünet

 

Levezető elnök: Dr. habil. Boros Anita elnök, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület, intézetvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

13.00 – 15.00 Szakmai konzultáció, kerekasztal beszélgetés

Dr. Mikecz Péter főigazgató, Csongrád Megyei Kormányhivatal

Dr. Rákóczi Attila főigazgató, Békés Megyei Kormányhivatal

Dr. Zombor Attila főigazgató, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

 

A rendezvényen történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni az alábbi elérhetőségen lehet június 18-ig: 

https://forms.gle/LZqy1X7qTKj5WkhW9

 

[1] A programtervben megjelölt előadók felkérése folyamatban van.

A Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 országos rendezvénysorozat harmadik állomása – Pécs

A Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 országos rendezvénysorozat harmadik állomása

Pécs

A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület és a Baranya Megyei Kormányhivatal szervezésében 2019. május 23-án Pécsett került megrendezésre „A Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019” címmel megvalósuló országos rendezvénysorozat harmadik szakmai konferenciája.

A rendezvényen, melyre Baranya, Somogy és Tolna megye közigazgatási és igazságszolgáltatási szervezeteitől, valamint a Pécsi Tudományegyetemről is érkeztek nagy számban résztvevők, elméleti és gyakorlati szakemberek ismertették tapasztalataikat és osztották meg eljárásjogi megállapításaikat egyéni előadások keretében.

A konferenciát dr. Máté Zsolt, a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának főosztályvezetője, valamint dr. Gyergyák Ferenc a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület alelnöke nyitotta meg.

Dr. habil. Fábián Adrián a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja előadásában beszámolt az Ákr. buktatóiról, kihívásairól, kitért a törvény megalkotásának céljára, illetve előzményeire.

Ezt követően dr. Máté Zsolt ismertette az Ákr. eddigi gyakorlati tapasztalatait gyakorlati példák, jogesetek felsorakoztatásával, felhívva a figyelmet az Ákr. alkalmazásának problematikus kérdésköreire. dr. Jászberényi Gábor, a Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztályának főosztályvezetője az Ákr.-rel kapcsolatos dilemmákat fejtette ki a járási ügyintézés szemszögéből, statisztikai adatok, megoldási javaslatok számbavételével.

A szakmai nap második felében dr. Markovics Boglárka, Harkány Közös Önkormányzati Hivatalának jegyzője a jegyzői tapasztalatokat mutatta be az Ákr. alkalmazásával összefüggésben, illetve felhívta a figyelmet a jelentős fluktuáció veszélyeire.

Fischer András, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tű. alezredese a katasztrófavédelem eljárási jogi sajátosságairól számolt be, dr. Józsa Fábián pedig a fellebbezés kivezetésének veszélyeire hívta fel a hallgatóság figyelmét.

A rendezvény végén a jelenlévők szakmai konzultáció formájában vitatták meg a konferencia kapcsán felmerült kérdéseket, dr. Gyergyák Ferenc alelnök azokkal összefüggésben javasolta állásfoglaláskérések megküldését az Egyesület részére, illetve az Egyesülethez való csatlakozás jelentőségét.

A szakmai konferencia nagyban segítette a résztvevőknek nem csak az Ákr. gyakorlati alkalmazása során felmerülő kérdések megvitatását, hanem a közigazgatási per, mint bevezetésre kerülő elsődleges jogorvoslat jogintézményének gyakorlati alkalmazására történő felkészülését is.

 

 

Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 Debreceni állomása

A Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 országos rendezvénysorozat második állomása Debrecen

A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület által a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának közreműködésében 2019. április 25-én Debrecenben került megrendezésre „A Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019” címmel megvalósuló országos rendezvénysorozat második szakmai konferenciája.

A szakmai nap lehetőséget biztosított a jogalkalmazóknak a megújult közigazgatási eljárási jogi rendelkezések alkalmazásából adódó szakmai kérdések megvitatására. Mindemellett a 2020. január 1-jén felálló közigazgatási bíróság kapcsán felmerülő kérdések és változások, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény és az Ákr. találkozási pontjainak tárgyalására. A konferencia a közigazgatási eljárásjog kutatása, elemzése és megfelelő gyakorlati alkalmazása iránt elkötelezett szakemberek által tartott szakmai előadások keretében a megjelent közel 70 közigazgatási szakember jogalkalmazási tevékenységének gyakorlati és elméleti támogatását, szakmai együttműködés kialakítását és az egyetem hallgatóinak a szakmai diskurzusba történő bevonását tűzte ki célul.

A szakmai nap a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület és a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara közötti együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásával kezdődött, amely új kaput nyitott meg a szakmai kooperáció terén a két fél között. Az együttműködési megállapodást Dr. Szikora Veronika, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja és Dr. habil. Boros Anita a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézetének intézetvezetője írta alá.

Dr. habil. Boros Anita szakmai előadásában először bemutatta az Egyesület 2019. évi szakmai munkatervét, tervezett programjait, majd az Ákr. rendelkezései kapcsán a közigazgatási szervezetrendszer átalakulásáról értekezett. A közigazgatási szervek, hatóságok által meghozott döntésekkel szembeni jogorvoslati és jogvédelmi biztosítékaként 2020. január 1-jén felálló közigazgatási bíróság szemszögéből mutatta be az Ákr. szabályait. Előadásában kiemelte, hogy a magyar bírósági szervezetrendszer az első három között van az Európai Unió Bizottságának igazságszolgáltatási eredménytábláján. A helyet a számos ügytípusban elért legjobb eredménynek, a közigazgatási ügyszakban legrövidebb idő alatt lezárt ügyeknek, valamint a legkevesebb ügyhátralékkal rendelkezés miatt érdemelte ki a hazai bírósági szervezetrendszer.

Az Igazságügyi Minisztérium képviseletében Dr. Orbán Szabolcs, az IM Közigazgatási Eljárásjogi Kodifikációs Osztályának osztályvezetője az Ákr. jövőbeni várható módosításait mutatta be az érdeklődőknek.

A jogászképzés egyik elengedhetetlen eleme a közigazgatási jog. Az általános közigazgatási rendtartás alkalmazásának felsőoktatási tapasztalatairól Dr. habil. Árva Zsuzsanna a DE ÁJK oktatási dékánhelyettese számolt be, ezzel az előadás nem csak az oktatók, de a rendezvényen jelenlévő, közigazgatási eljárási jogot tanuló hallgatók számára is hasznos volt, segítséget nyújtva ezzel számukra az elméleti oktatás elmélyítésében és gyakorlatba történő áthelyezésében.

A közigazgatási hatósági eljárási jog szabályozási kérdéseit taglaló előadások között elhangoztak az Ákr. rendelkezéseit gyakorlati szemszögből bemutató felszólalások is. Így a jegyzői tapasztalatokról dr. Németh Ilona, a Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzat Szervezési Osztályának osztályvezetője az Ákr. első évének, az önkormányzati szférában megjelenő gyakorlati tapasztalatait mutatta be. Ezt követően Dr. Bagosi Mária Adrienn, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztályának osztályvezetője a Kormányhivatal szemszögéből tapasztalt problémákat, kihívásokat, gyakorlati megoldásokat tárta a hallgatóság elé. Dr. Kuglerné dr. Kurcsinka Ilona, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Társadalombiztosítási Főosztályának főosztályvezetője az Ákr. szabályainak a társadalombiztosítás területén történő érvényesülését ismertette.

A konferencia második felében Dr. Figula Ildikó, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke az Ákr., valamint a Kp. találkozási pontjairól tartott előadást, a közigazgatási bíráskodás perrendi megújításáról Dr. Pribula László, a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiumának vezetője tartott szakmai felszólalást.

A szakmai nap kerekasztal beszélgetéssel zárult, amelynek keretében a jogszabály módosítás alkalmával kapcsolatosan felmerülő gyakorlati helyzetek, a jogalkalmazásban megjelenő módszertani problémák felvetése, valamint a megoldási javaslatok kerültek megvitatásra a régióban érintett három megye Kormányhivatalának főigazgatói szintű részvételével.

Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 Debreceni állomásáról készült  videó és egyéb anyagok az alábbi linken érhetők el:

http://dehir.hu/dtv/siker-2019-04-26/

http://www.haon.hu/kozigazgatasijogaszforum/4216591?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+haon%2Fmegye+%28Hajd%C3%BA+Online+Megyei+h%C3%ADrek%

29http://hirek.unideb.hu/hu/hir/20190425_jogos-valtozasok