Elérhetőek a Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely tudományos eredményeit összefoglaló szakmai kötetek

Elérhetőek a Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely tudományos eredményeit összefoglaló szakmai kötetek

A Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely Prof. Dr. Patyi András vezetésével 2018-ban került megalapításra azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az Egyetem országos tudományos, szellemi központ szerepkörének erősítéséhez. A Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely nevét Dr. Kilényi Géza Professzor Úrról, a hazai közigazgatási eljárásjog egyik kiemelkedő jogtudósáról kapta, ezáltal is méltó emléket állítva Professzor Úr kitűnő szakmai munkásságának.

A Kutatóműhely első kutatása az állami eljárások racionalizálásának alapkérdései címet viselte, amely kutatás vezetője Dr. habil. Boros Anita egyetemi docens volt.  

A kutatás első szegmensének célja volt a közigazgatási hatósági eljárásrend vizsgálata szabályozási oldalról a hazai közigazgatási eljárás(jog) karakterisztikájának meghatározása érdekében. A kutatás eredményeit az Patyi András – Boros Anita (szerk.): A hazai közigazgatási hatósági eljárási jog karakterisztikája c. kötet foglalja össze (elérhető: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/14814/773_A_hazai_kozigazgatasi_hatosagi_E.pdf?sequence=1), amely a kutatáshoz kapcsolódó jogintézmények változásdinamikáját mutatja be. A tudományos kiadvány összesen tizenegy részben dolgozza fel a hazai közigazgatási hatósági eljárásjog szabályozásának legfontosabb etapjait, a kapcsolódó joggyakorlat fejlődését, felölelve a legjellegzetesebb karakterisztikai jegyeket

A kutatás második szegmensének kutatási célja volt egy szabályozási körkép felállítása a nem klasszikus közigazgatási eljárások körében, illetve ezzel együtt ún. hatékonyság-diskurzus az ilyen típusú eljárások racionalizálása érdekében. A második mérföldkő eredményterméke foglalja össze a kutatás eredményeit, amelynek címe: Patyi András – Boros Anita (szerk.): A hazai közigazgatási (nem hatósági) eljárások alapvető jellemzői a hatékonyság tükrében (elérhető: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15783/812_A_hazai_kozigazgatasi_nem_hatosagi%20jog.pdf?sequence=1).