A Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 országos rendezvénysorozat harmadik állomása – Pécs

A Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 országos rendezvénysorozat harmadik állomása

Pécs

A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület és a Baranya Megyei Kormányhivatal szervezésében 2019. május 23-án Pécsett került megrendezésre „A Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019” címmel megvalósuló országos rendezvénysorozat harmadik szakmai konferenciája.

A rendezvényen, melyre Baranya, Somogy és Tolna megye közigazgatási és igazságszolgáltatási szervezeteitől, valamint a Pécsi Tudományegyetemről is érkeztek nagy számban résztvevők, elméleti és gyakorlati szakemberek ismertették tapasztalataikat és osztották meg eljárásjogi megállapításaikat egyéni előadások keretében.

A konferenciát dr. Máté Zsolt, a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának főosztályvezetője, valamint dr. Gyergyák Ferenc a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület alelnöke nyitotta meg.

Dr. habil. Fábián Adrián a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja előadásában beszámolt az Ákr. buktatóiról, kihívásairól, kitért a törvény megalkotásának céljára, illetve előzményeire.

Ezt követően dr. Máté Zsolt ismertette az Ákr. eddigi gyakorlati tapasztalatait gyakorlati példák, jogesetek felsorakoztatásával, felhívva a figyelmet az Ákr. alkalmazásának problematikus kérdésköreire. dr. Jászberényi Gábor, a Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztályának főosztályvezetője az Ákr.-rel kapcsolatos dilemmákat fejtette ki a járási ügyintézés szemszögéből, statisztikai adatok, megoldási javaslatok számbavételével.

A szakmai nap második felében dr. Markovics Boglárka, Harkány Közös Önkormányzati Hivatalának jegyzője a jegyzői tapasztalatokat mutatta be az Ákr. alkalmazásával összefüggésben, illetve felhívta a figyelmet a jelentős fluktuáció veszélyeire.

Fischer András, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tű. alezredese a katasztrófavédelem eljárási jogi sajátosságairól számolt be, dr. Józsa Fábián pedig a fellebbezés kivezetésének veszélyeire hívta fel a hallgatóság figyelmét.

A rendezvény végén a jelenlévők szakmai konzultáció formájában vitatták meg a konferencia kapcsán felmerült kérdéseket, dr. Gyergyák Ferenc alelnök azokkal összefüggésben javasolta állásfoglaláskérések megküldését az Egyesület részére, illetve az Egyesülethez való csatlakozás jelentőségét.

A szakmai konferencia nagyban segítette a résztvevőknek nem csak az Ákr. gyakorlati alkalmazása során felmerülő kérdések megvitatását, hanem a közigazgatási per, mint bevezetésre kerülő elsődleges jogorvoslat jogintézményének gyakorlati alkalmazására történő felkészülését is.