A Kúria elnökének beszámolója az Országgyűlés Igazságügyi Bizottság előtt

A Kúria elnökének beszámolója az Országgyűlés Igazságügyi Bizottság előtt

A Kúria elnöke 2018. november 20-án az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága előtt számolt be a Kúria jogegység biztosítása és önkormányzati normakontroll körében – 2017-ben – elvégzett tevékenységéről.

A legfőbb bírói fórum elnöke kiemelte, hogy a felkészülés igénye vezette a 2017-es évet. Megjegyezte, hogy a Kúria tevékenységének jelentős része arra irányult, hogy értelmezést adjanak az új eljárásjogi és perrendtartási kódexeknek, valamint szakmailag előkészítsék azok alkalmazását.

A legfőbb bírói fórum elnöke – a Kúria önkormányzati normakontroll körében elvégzett tevékenysége kapcsán – kifejtette, hogy 45 a tárgykörbe tartozó ügy került 2017-ben a Kúria elé, melyekből 39 esetben érdemi döntés született. Ezzel összefüggésben a települési adó kivetésének témakörében hozott határozatok jelentőségét emelte ki a Kúria elnöke.

Az új közigazgatási bírósági rendszer felállításával kapcsolatban a Kúria elnöke kifejtette, hogy a szervezeti elkülönülés előnyös lehet a szakmai munka szempontjából. A modell hatékony működésének szemléltetése érdekében a legfőbb bírói fórum elnöke magyar történelmi, illetve nyugat-európai, valamint lengyel és cseh példákat említett. Hangsúlyozta továbbá, hogy a Kúria a folyamatos ítélkezés biztosítását támogatja. Mindemellett az átmeneti időszak kapcsán várható nehézségekre is felhívta a figyelmet (pl.: felsőbírósági igazságügyi alkalmazotti kör létrehozásának kihívásai).

A bizottsági tagok ezen túlmenően a joggyakorlatnak új irányt szabó kúriai döntésekről a jogos védelem, az uzsora bűncselekmények és a fogyasztóvédelem tárgykörében kérdezték a Kúria elnökét, valamint a felek bíró pártatlanságával összefüggésben felmerülő aggályaik kapcsán meglévő jogi lehetőségeiről.

A bizottsági tagok a Kúria elnökének 2017. évi beszámolójának elfogadását egyhangúlag, azaz tizenegy igen szavazattal, támogatták.

 

Forrás:

http://kuria-birosag.hu/hu/sajto/darak-peter-felkeszules-igenye-vezette-tavalyi-evet