Az európai adatstratégia

A számtalan mennyiségű adatáramlás okán napjainkban egyre nagyobb jelentősége van az adatokkal való gazdálkodásnak, ezen belül is kiemelt szerepe van az adatok megfelelő tárolásának, illetve a digitális adatkezelésnek.

Az Európai Unió (a továbbiakban: EU vagy Unió) az adatgazdálkodás kapcsán célul tűzte ki azok szabad áramlásának megvalósítását az egyes ágazatokon és tevékenységi területeken az Unión belül, illetve az egységes adatpiac létrehozását. Éppen ezért az EU megalkotta az ún. európai adatstratégiát, amelynek számos előnye lehet mind a közszféra, mind pedig a magánszféra vonatkozásában. Így például jelentős idő- és költségmegtakarítás (27 millió munkaóra és 740 millió euró munkaköltség) érhető el a vonatkésésekről kapott valós idejű értesítések esetén.

Az Európai Bizottság honlapja szerint 2025-re várhatóan

  • 530%-kal nő majd a globális adatforgalom;
  • a 27 tagú EU adatgazdaságának értéke 829 milliárd eurót fog kitenni;
  • 10,9 millióan fognak dolgozni az adatgazdaságban az EU-27 országaiban, illetve
  • 65% lesz az alapvető digitális készségekkel rendelkező EU-lakosság aránya.

Az Európai Bizottság olyan adatkormányzásra vonatkozó javaslatot fogalmazott meg[1] (Javaslat a méltányos adathozzáférésre és adatfelhasználásra vonatkozó harmonizált szabályokról), amely nagyobb ellenőrzési jogokat biztosít az adattulajdonosok számára, egyúttal pedig növeli az adatmegosztásba vetett bizalmat a felhasználók körében.

Az egységes adatpiacon lényeges, hogy ugyanúgy érvényesülnek az európai szabályok, kiváltképp a magánélet, a személyes adatok védelme valamint a versenyjog kapcsán. Mindemellett az adatokhoz való hozzáférés és azok felhasználása vonatkozásában olyan szabályok megalkotása szükséges, amelyek könnyen alkalmazhatóak, egyértelműek és méltányosak.

Annak érdekében, hogy az EU biztonságos adatgazdaságot építsen ki

  • támogatja az adatok tárolásához és feldolgozásához szükséges újgenerációs eszközökre és infrastruktúrákra irányuló beruházásokat;
  • támogatja az európai számításifelhő-kapacitás terén történő összefogást;
  • egységesíti az európai adatokat a kulcsfontosságú ágazatokban közös, interoperábilis adatterek révén;
  • a felhasználók számára megfelelő jogokat, eszközöket és készségeket biztosít ahhoz, hogy megvalósuljon a teljes felügyelet a saját adataik vonatkozásában.

Forrás:

  • https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_hu (A letöltés dátuma: 2022.07.30.)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act). COM/2022/68 final. Elérhető:


[1] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act). COM/2022/68 final. Elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0068