Beszámoló – Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019 Pécs

Beszámoló

Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019 Pécs

2019. szeptember 19-én került megrendezésre a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (KEJE) szervezésében a „Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019 Pécs” elnevezésű szakmai rendezvény, amely a KEJE új, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) szabályozásához kapcsolódó országos rendezvénysorozatának legelső állomása volt. A rendezvény helyszínét a Pécsi Törvényszék biztosította, amelyen közel hetven, a hatósági és egyéb közigazgatási eljárási jogalkalmazásban munkálkodó gyakorlati szakembernek lehetősége volt a közigazgatási eljárásjogi egyes szabályozási kérdéseit megvitatni.

A szakmai nap első része egymásra reflektáló szakmai előadásokból állt. Dr. habil. Fábián Adrián, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja előadásában kritikáját fogalmazta meg a Kp. kapcsán. Kiemelte aggályait a közigazgatás törvényességének biztosításával összefüggésben, valaminta hatékonyság és a jogállamiság elveinek fontosságát hangsúlyozta. Szakmai előadásában jogelméleti kérdéseket is megfogalmazott. Meglátása szerint, akit közigazgatási eljárás során jogaiban megsértenek, nem feltétlenül tud kellően rövid időn belül bíróság elé kerülni, éppen ezért úgy véli ahhoz, hogy a jogvédelem ne csak a nagyobb horderejű ügyekre szűküljön, el kell kerülni, hogy a kialakítandó közigazgatási bíróságok elit bíróságok legyenek.

Ezt követően Dr. Hajas Barnabás, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője a jogalkotó szemszögéből vizsgálva mutatta be ugyanezt a kérdést, és reagált Dr. habil. Fábián Adrián meglátásaira. Úgy vélte, a közigazgatási per, valamint a polgári per elválasztandó egymástól – bár a Kp. „kölcsön veszi” a Pp. egy-egy normáját –, hiszen a közigazgatási per elbírálásának logikája teljesen eltérő struktúrájú, más a bíró, illetve a perben résztvevők szerepe is. A jogvédelem kérdése kapcsán a szubjektív és objektív jogvédelem közötti különbségekre hívta fel a figyelmet.

Dr. Sipos Balázs, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke előadásában a tényeljárás és jogbíróság közötti különbségeket hangsúlyozta. Úgy vélte, a Kp. nem a jelenlegi szervezetrendszerre szabódott, így várható volt a szervezeti struktúra változtatására irányuló módosítási igény. Kiemelte a jogalkalmazás során a bizonyítás szabályai kapcsán tapasztalt problémákat és nehézségeket, továbbá kritikáját fogalmazta meg a határozatokkal kapcsolatban.

A hatósági jogalkalmazók álláspontját Szemelyáczné dr. Dránovits Réka, a Baranya Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője adta elő. Hangsúlyozta, hogy a kormányhivatalokban nagy hangsúlyt fektetnek az ügyintézők ismereteinek bővítésére, amelynek következtében javuló tendencia figyelhető meg a hatósági ügyintézés minősége tekintetében. A Kp. kapcsán az „érdekelt”, valamint a „közvetlen érintettség” fogalmainak az új törvényben jól és világosan körülírt fogalmát üdvözlendőnek tartotta, azonban fenntartásait fogalmazta meg az e-ügyintézéssel kapcsolatban, valamint kitért a védirat kapcsán felmerült problémák ismertetésére is.

Az önkormányzati hatósági jogalkalmazást Dr. Schmieder Valéria, a Pécsi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jogtanácsosa mutatta be a résztvevőknek, aki felhívta a figyelmet a közigazgatási ügy kapcsán a korábbi taxáció elhagyására, annak generálklauzulával való felváltására. Előadásában helyi gyakorlati példákat is ismertetett.

A szakmai nap második felében kerekasztal beszélgetésre került sor, ahol a beszélgetés résztvevői – Dr. Sipos Balázs, Müllerné dr. Juhos Bernadett és Dr. Schmieder Valéria – mellett, a többi jelenlevő is lehetőséget kapott, hogy reflektáljon az elhangzott előadásokra. A beszélgetés középpontjába a védirat, a perköltség és a határozatok indokolásának témaköre került.

Összességében elmondható, hogy a rendezvény kiemelt érdeklődésre számot tartó jelleggel zajlott, amelynek keretében mind a jogalkotói, mind a jogalkalmazói oldalról megvizsgálásra kerültek a Kp. gyakorlati alkalmazásának egyes kérdései.