Hibásan kiadmányozott NAV határozatokat semmisítettek meg a közigazgatási és munkaügyi bíróságok

Hibásan kiadmányozott NAV határozatokat semmisítettek meg a közigazgatási és munkaügyi bíróságok

A közigazgatási és munkaügyi bíróságok számtalan jogerős NAV határozatot semmisítették meg a határozatok kiadmányozásának szabályszerűtlensége okán, aminek eredményeképpen az adóhatóságok új eljárás keretében kötelesek immár szabályos formában meghozni határozataikat.

Nyitott kérdés maradt ugyanakkor, hogy az egyes adóhatóságoknak van-e lehetősége változatlan tartalommal határozatba foglalni az eredeti adómegállapítást, a megsemmisített határozatok miatti új eljárások folytán. Problémát okoz ugyanis, hogy az adómegállapításra ötéves elévülés idő vonatkozik, mely meglehetősen rövidnek bizonyul, hisz a hibásan kiadmányozott határozat feletti pereskedés és az új adóhatósági eljárás hosszadalmassága okán, az új adóhatósági határozat meghozatalának ideje számos esetben meghaladhatja az öt éves elévülési határidőt.

A NAV álláspontja alapján a határozatok – határidőben történő – újboli meghozatalának nincs akadálya, tekintettel azon tény(ek)re, hogy a bírósági eljárás időtartama alatt az elévülési idő nyugszik, továbbá pedig az adóhatósági eljárás – a bíróság általi új eljárásra utasítás okán – további 6 vagy 12 hónappal meghosszabbodhat. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy egy adóhatósági határozat semmisségét okozó hiba – tekintettel annak fajsúlyosságára – nem eredményezheti az elévülési idő évekkel történő meghosszabbodását.

Deloitte Legal adóperes ügyvédjének tájékoztatása alapján a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság szóban kihirdetett ítélete alapján az adómegállapításra nyitva álló elévülési idő – a semmis határozat esetében – nem nyugszik és nem is hosszabbodik meg.

Forrás: https://www2.deloitte.com/hu/hu/pages/jog/articles/hibasan-kiadmanyozott-nav-megallapitas.html