Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 Debreceni állomása

A Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 országos rendezvénysorozat második állomása Debrecen

A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület által a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának közreműködésében 2019. április 25-én Debrecenben került megrendezésre „A Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019” címmel megvalósuló országos rendezvénysorozat második szakmai konferenciája.

A szakmai nap lehetőséget biztosított a jogalkalmazóknak a megújult közigazgatási eljárási jogi rendelkezések alkalmazásából adódó szakmai kérdések megvitatására. Mindemellett a 2020. január 1-jén felálló közigazgatási bíróság kapcsán felmerülő kérdések és változások, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény és az Ákr. találkozási pontjainak tárgyalására. A konferencia a közigazgatási eljárásjog kutatása, elemzése és megfelelő gyakorlati alkalmazása iránt elkötelezett szakemberek által tartott szakmai előadások keretében a megjelent közel 70 közigazgatási szakember jogalkalmazási tevékenységének gyakorlati és elméleti támogatását, szakmai együttműködés kialakítását és az egyetem hallgatóinak a szakmai diskurzusba történő bevonását tűzte ki célul.

A szakmai nap a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület és a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara közötti együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásával kezdődött, amely új kaput nyitott meg a szakmai kooperáció terén a két fél között. Az együttműködési megállapodást Dr. Szikora Veronika, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja és Dr. habil. Boros Anita a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézetének intézetvezetője írta alá.

Dr. habil. Boros Anita szakmai előadásában először bemutatta az Egyesület 2019. évi szakmai munkatervét, tervezett programjait, majd az Ákr. rendelkezései kapcsán a közigazgatási szervezetrendszer átalakulásáról értekezett. A közigazgatási szervek, hatóságok által meghozott döntésekkel szembeni jogorvoslati és jogvédelmi biztosítékaként 2020. január 1-jén felálló közigazgatási bíróság szemszögéből mutatta be az Ákr. szabályait. Előadásában kiemelte, hogy a magyar bírósági szervezetrendszer az első három között van az Európai Unió Bizottságának igazságszolgáltatási eredménytábláján. A helyet a számos ügytípusban elért legjobb eredménynek, a közigazgatási ügyszakban legrövidebb idő alatt lezárt ügyeknek, valamint a legkevesebb ügyhátralékkal rendelkezés miatt érdemelte ki a hazai bírósági szervezetrendszer.

Az Igazságügyi Minisztérium képviseletében Dr. Orbán Szabolcs, az IM Közigazgatási Eljárásjogi Kodifikációs Osztályának osztályvezetője az Ákr. jövőbeni várható módosításait mutatta be az érdeklődőknek.

A jogászképzés egyik elengedhetetlen eleme a közigazgatási jog. Az általános közigazgatási rendtartás alkalmazásának felsőoktatási tapasztalatairól Dr. habil. Árva Zsuzsanna a DE ÁJK oktatási dékánhelyettese számolt be, ezzel az előadás nem csak az oktatók, de a rendezvényen jelenlévő, közigazgatási eljárási jogot tanuló hallgatók számára is hasznos volt, segítséget nyújtva ezzel számukra az elméleti oktatás elmélyítésében és gyakorlatba történő áthelyezésében.

A közigazgatási hatósági eljárási jog szabályozási kérdéseit taglaló előadások között elhangoztak az Ákr. rendelkezéseit gyakorlati szemszögből bemutató felszólalások is. Így a jegyzői tapasztalatokról dr. Németh Ilona, a Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzat Szervezési Osztályának osztályvezetője az Ákr. első évének, az önkormányzati szférában megjelenő gyakorlati tapasztalatait mutatta be. Ezt követően Dr. Bagosi Mária Adrienn, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztályának osztályvezetője a Kormányhivatal szemszögéből tapasztalt problémákat, kihívásokat, gyakorlati megoldásokat tárta a hallgatóság elé. Dr. Kuglerné dr. Kurcsinka Ilona, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Társadalombiztosítási Főosztályának főosztályvezetője az Ákr. szabályainak a társadalombiztosítás területén történő érvényesülését ismertette.

A konferencia második felében Dr. Figula Ildikó, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke az Ákr., valamint a Kp. találkozási pontjairól tartott előadást, a közigazgatási bíráskodás perrendi megújításáról Dr. Pribula László, a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiumának vezetője tartott szakmai felszólalást.

A szakmai nap kerekasztal beszélgetéssel zárult, amelynek keretében a jogszabály módosítás alkalmával kapcsolatosan felmerülő gyakorlati helyzetek, a jogalkalmazásban megjelenő módszertani problémák felvetése, valamint a megoldási javaslatok kerültek megvitatásra a régióban érintett három megye Kormányhivatalának főigazgatói szintű részvételével.

Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 Debreceni állomásáról készült  videó és egyéb anyagok az alábbi linken érhetők el:

http://dehir.hu/dtv/siker-2019-04-26/

http://www.haon.hu/kozigazgatasijogaszforum/4216591?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+haon%2Fmegye+%28Hajd%C3%BA+Online+Megyei+h%C3%ADrek%

29http://hirek.unideb.hu/hu/hir/20190425_jogos-valtozasok