Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 – Győr

Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 – Győr

2019. július 9-én került megrendezésre a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (KEJE) szervezésében a „Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 Győr” elnevezésű szakmai rendezvény, amelyen a nyári időpont ellenére számos Győr-Moson-Sopron megyei közigazgatási szerv képviseltette magát. A közigazgatási eljárási jogi kérdéseket megvitató konferenciának – Prof. Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar dékánjának hozzájárulásával – a Széchenyi István Egyetem adott otthont.

A szakmai nap a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület és a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara közötti együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásával kezdődött, amely új kaput nyitott meg a szakmai kooperáció terén a két fél között.

A konferenciát Prof. Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit dékán asszony nyitotta meg. Köszöntőbeszédében kiemelte az együttműködés fontosságát, valamint a közigazgatási jog és a közigazgatási hatósági eljárásjog vizsgálatának elengedhetetlen voltát. Ezt követően Dr. Boros Anita, a KEJE elnöke köszöntötte a résztvevőket, előadásában bemutatta az Egyesület eddigi tevékenységét, beszámolt az országos rendezvénysorozat korábbi állomásainak hasznosságáról, beszélt az Egyesület társadalmi felelősségvállalás keretében meghirdetett rajzpályázat és az országos közigazgatási eljárási jogi jogesetmegoldó verseny sikeréről. Mindemellett ismertette az Egyesület által kitűzött rövid és hosszú távú terveket. Szakmai előadásában a 2018. január 1-jén hatályba lépett általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) hatályosulásának tapasztalatait és a szabályozás hiányosságait mutatta be tudományos szempontból.

Ezt követően dr. Gyurita Rita, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal főigazgatója vázolta fel eddigi gyakorlati tapasztalataikat az új eljárási törvény alkalmazásával összefüggésben. Felhívta a figyelmet a gyorsan és gördülékenyen intézhető ügyek, valamint a nehezebben elvégezhető és összetettebb ügyek közötti eltérésekre, melyek eltérő gyakorlatot és ügyintézési határidőt követelnek meg. Dr. Németh Andrea a Győri Járási Hivatal hivatalvezetője különösen a járási hivatalokat érintő gyakorlati kérdésekre tért ki előadásában, diagramokkal szemléltette az átláthatóság érdekében az egyes járásokban jelentkező ügyek, döntések, hatósági ellenőrzések, fogadott ügyfelek, érdemi ügyintézők, sommás eljárások, végrehajtási eljárások számának megoszlását.

A rendezvény további részében Nagyné dr. László Edit a Győr Megyei Jogú Város Hatósági Főosztályának főosztályvezetője tartott előadást, melyben kitért a szabályozás változásának előzményeire, ismertette az Ákr. megalkotása mögött meghúzódó jogalkotói szándékot, majd a Ket. és Ákr. rendelkezése közötti főbb különbségekre hívta fel a hallgatóság figyelmét.

A szakmai előadások sorát dr. Varga András a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságának elnöke zárta. Előadásában a Kp. és az Ákr. találkozási pontjait vázolta fel, bemutatva a bíróság gyakorlatát az eljárási szabályok kapcsán.

A rendezvény a dr. Váczi Péter által felvetett kérdésekkel kapcsolatos szakmai kerekasztal beszélgetéssel zárult, melynek keretében dr. Kálmán János a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal mb. igazgatója, dr. Krecsó Erika, a Vas Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője, valamint dr. Gulyás Renáta a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője folytatott konstruktív vitát, fejtette ki álláspontját az egy éve hatályba lépett eljárási törvénnyel kapcsolatban, és hívta fel a figyelmet a főbb gyakorlati jogalkalmazói problémakörökre.

Az eseményről további információ az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/egyuttmukodesi_megallapodast_kotott_a_gyori_jogi_kar_a_kozigazgatasi_eljarasi_jogi_egyesulettel/2602879/