Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 Szeged

Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok Szegeden

2019. június 20-án került megrendezésre a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (KEJE) szervezésében a „Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 Szeged” elnevezésű szakmai rendezvény, amely egy hét alatt teltházas lett. A közigazgatási eljárási jogi kérdéseket megvitató szakmai napnak Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökének hozzájárulásával a Szegedi Törvényszék adott otthont.

A konferenciát Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke nyitotta meg, majd Dr. Boros Anita, a KEJE elnöke köszöntötte a résztvevőket, előadásában pedig bemutatta az Egyesület eddigi tevékenységét és beszámolt a rendezvényekről, illetve a 2018. január 1-jén hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) hatályosulásának tapasztalatairól tudományos szempontból. Ezt követően Dr. Krizsán Anett, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója vázolta fel eddigi tapasztalataikat az Ákr. alkalmazásával összefüggésben, kiemelve a nehezen értelmezhető jogszabályi rendelkezéseket, az Ákr. hatását az ügyforgalomra és a jogalkalmazás egyéb nehézségeire, majd Dr. Holubán Csilla, a Szegedi Járási Hivatal vezetője számolt be az Ákr. első félévének tapasztalatairól a járási hivataloknál, a főbb gyakorlati jogalkalmazói problémakörökről.

Dr. Lele Zsófia, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettese előadásában kitért az Ákr.-rel összefüggésben felmerülő bírósági joggyakorlatra, az Ákr. és a Kp. kapcsolatára, az új jogintézményekre (mintaper, mediáció), eljárási problémákra.

A konferencia utolsó részében sor került egy kerekasztal beszélgetésre, melynek résztvevői a rendezvénysorozat szegedi állomásában érintett három megye kormányhivatalának képviselői voltak. Így Dr. Bereczky Katalin osztályvezető, Dr. Rákóczi Attila főigazgató, valamint Dr. Zombor Attila főigazgató osztotta meg a szakmai nap résztvevőivel a gondolatait és a tapasztalatait a Boros Anita által felvetett kérdések kapcsán, így például a jogorvoslati rendszer tapasztalatai, az Ákr. alkalmazására történő felkészülés tapasztalatai, a szakhatóságok együttműködése, az elektronikus ügyintézés, az ügyintézési határidők betarthatósága, valamint az Ákr. értékelése vonatkozásában.

A rendezvényen közel ötven érdeklődő vett részt, rendkívül sikeres tanácskozás keretében zajlott a konferencia.