KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI JOGI SZAKMAI NAPOK 2019 – VESZPRÉM

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI JOGI SZAKMAI NAPOK 2019 – VESZPRÉM

BESZÁMOLÓ

2019. július 18-án került megrendezésre a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (KEJE) és a Veszprémi Törvényszék társszervezésében a „Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 Veszprém” elnevezésű szakmai rendezvény, amelyen közel ötven érdeklődő vett részt a Veszprém környéki közigazgatási és bírósági szervektől egyaránt.

A közigazgatási eljárási jogi kérdéseket megvitató szakmai nap dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit Katalin, a Veszprémi Törvényszék elnökének köszöntőjével és bevezető gondolataival vette kezdetét. Köszöntőbeszédében kiemelte a közigazgatási szervek tisztviselői és a bíróság igazságügyi dolgozói közötti kooperáció fontosságát és előnyét.

Ezt követően Dr. Boros Anita, a KEJE elnöke köszöntötte a résztvevőket, előadásában bemutatta az Egyesület eddigi tevékenységét, beszámolt az országos rendezvénysorozat korábbi állomásainak hasznosságáról, beszélt az Egyesület társadalmi felelősségvállalás keretében meghirdetett rajzpályázat és az országos közigazgatási eljárási jogi jogesetmegoldó verseny sikeréről, illetve kitért az Egyesület által tervezett jövőbeli programokra, kutatásokra, tervekre. Bejelentette továbbá, hogy 2020-tól a KEJE évenként tematikus, közigazgatási ágakra bontott szakmai munkát fog végezni. Mindezt indokolta azzal, hogy meglátása szerint, a közigazgatást ahhoz, hogy átlássuk, komplexen kell vizsgálni, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy az általános eljárási kódex mellett egy-egy ágazati területet áthatóan közelről vegyünk górcső alá. Ezt követően röviden szakmai meglátásait fejtette ki a 2018. január 1-jén hatályba lépett általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) hatályosulásával kapcsolatban, valamint gyakorlati példákon keresztül bemutatta az állampolgárok közigazgatáshoz való viszonyulásának problematikáját.

Boros Anita után Dr. Káldi Zoltán, a Veszprém Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője vázolta fel eddigi kormányhivatali gyakorlati tapasztalataikat az új eljárási törvény alkalmazásával összefüggésben. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyintézők döntő többsége nem jogász, sok esetben középfokú végzettséggel rendelkezik, így a folyamatos képzés és továbbképzés ellenére sem várható el esetükben a tudományos alaposságú jogszabály értelmezés. Külön kiemelte a kizárás, a függő hatályú döntés, a kérelem visszautasítása, az eljárás megszüntetése, felfüggesztése és szüneteltetése, továbbá a kapcsolódó eljárás és a fellebbezési eljárás kapcsán észlelt problémaköröket.

Dr. Szupera Péter az Igazságügyi Minisztérium álláspontját fejtette ki, előadásában az Ákr. várható módosításait ismertette a résztvevőkkel.

A konferencia második felében az Ákr. első másfél évének gyakorlati tapasztalatait – a jegyzői hatósági munka szemszögéből – Dr. Mohos Gábor, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője vázolta fel. Ugyanezt bírói szemmel dr. Horváth Tünde, a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke ismertette, aki kitért az Ákr. és a Kp. kapcsolatára, valamint a két törvény alkalmazására való felkészülésről is beszélt, majd az ítélkezési gyakorlatból hozott példákon keresztül szemléltette meglátásait. A szakmai előadások sorát dr. Bíró Boglárka, a Veszprém Megyei Főügyészség ügyésze zárta, aki az Ákr.-t érintő ügyészségi tapasztalatokról számolt be.

A rendezvény keretében sor került egy kerekasztal beszélgetésre is, amelyen Dr. Káldi Zoltán, dr. Bíró Boglárka és Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga ismertette álláspontját a felmerült szakmai kérdésekkel kapcsolatban. Ezt követően interaktív módon a hallgatóság szakmai konzultációba való bevonására is került sor, így a résztvevőknek is lehetőségük volt, hogy kérdéseket tegyenek fel az előadóknak, valamint röviden kifejtsék saját meglátásaikat.