Már érzékelhetők a közigazgatási perrendtartás új szabályainak kedvező hatásai

Az OBH tájékoztatása alapján, az új – közigazgatási perrendtartást szabályozó (2017. évi I. törvény) – eljárási törvény kedvező hatásai már tetten érhetők az ügyteher kapcsán. 2018. I. félévében a közigazgatási perek száma 21%-al, míg a nemperes ügyek száma 48%-al volt alacsonyabb a 2017. I. félévhez képest.

  2017. évi I. félév 2018. évi 1. félév
közigazgatási perek 13 500 10 500
nemperes ügyek 3 783 1 971

A bíróságokhoz érkező ügyek túlnyomó (háromnegyed) része korábban is peres ügy volt, 2018. I. félévére ugyanakkor ez a szám tovább emelkedett (négyötöd). Ennek okaként megjelölhető az egyszerűsített per jogintézményének (Kp. XXI. fejezet) bevezetése, melynek eredményeképpen egyszerűbb 2018 január hó 1. napjától egyes – korábban nemperes – ügyekben az egyszerűsített per szabályai szerint eljárni. Mindezzel egyidejűleg megjelentek az elsőfokú közigazgatási ügyek (685 ügy), melyekből 428 ügyben már döntés is született.

Az OBH 2018. I. félévi ügyforgalmi elemzése az alábbi linken keresztül érhető el: https://birosag.hu/sites/default/files/reszletes_elemzes_2018._i._felev_birosagi_ugyforgalmarol_0.pdf

Forrás: https://birosag.hu/media/aktualis/kozigazgatasi-perrendtartas-uj-szabalyainak-kedvezo-hatasai-mar-eszlelhetoek-az