Némethy Károly születésének 159. évfordulója alkalmából

A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület híres jogtudósok életét bemutató rövid írásokkal tiszteleg munkásságuk, életpályájuk előtt. Életrajzi sorozatunk következő részében a hatékony, minél „egyszerűbb” közigazgatási folyamatok és a közigazgatási bíráskodás neves kutatóját mutatjuk be.

Némethy Károly Berettyóújfalun született 1862. augusztus 2-án. Budapesti tanulmányainak befejezését követően 34 éven át dolgozott a belügyminisztérium szolgálatában, 1885-től fogalmazógyakornokként, majd 1889-től fizetéses segédfogalmazóként és fogalmazóként. 1893-tól segédtitkárként, 1895-től miniszteri titkárként tevékenykedett. 1899-ben miniszteri osztálytanácsossá nevezték ki, majd a belügyminisztériumban a vármegyei és a közjogi főosztályok után a kodifikációs (fő)osztályt vezette 1901. január elsejétől kezdődően.

Kodifikációs munkái közé tartozik a magyar királyi közigazgatási bíróságról, a község- és egyéb helynevekről, a nyilvános betegápolás költségeinek fedezéséről, a községi közigazgatási tanfolyamokról, az állami gyermekmenhelyekről, valamint a közigazgatási eljárás egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatok kidolgozása. 1910-től adminisztratív államtitkárrá nevezték ki. A Belügyi Közlöny szerkesztője és állandó belmunkatársa, később a Magyar Közigazgatás című szaklap főszerkesztője volt, amelyben számos cikke is megjelent. 1918-ban a Főrendiház, 1927-től a Felsőház tagja lett.

Nem klasszikus jogtudós, inkább a közigazgatási reformokért küzdő gyakorlati szakember volt”.[1] Kutatásai középpontjában a közigazgatás egyszerűsítése és közigazgatási bíráskodás álltak.

Főbb művei: A közigazgatási bíróságról szóló tőrvény magyarázata (Bp., 1897); A nyilvános betegápolási törvény magyarázata (Bp., 1899); A közigazgatási eljárás egyszerűsítése (Bp., 1903); A közigazgatási hivatalnokok képesítése és a közigazgatási gyakorlati vizsgák (Bp., 1912). – Irod. Fejezetek a közjog és a közigazgatási jog köréből (N. K. emlékkv, szerk. Mártonffy Károly, Bp., 1932).

Concha Győző így vélekedett róla: „ […] akinek neve el nem választható közigazgatási reformjainktól.”

1941. december 22-én hunyt el 79 éves korában.

Forrás:

  • http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/n/n17815.htm
  • http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC10888/11226.htm
  • Concha Győző (1932): A magyar közigazgatás és Némethy Károly. In Mártonffy Károly szerk.: Fejezetek a közjog és közigazgatási jog köréből. Némethy Károly születésének 70. évfordulója és a „Magyar Közigazgatás” félszázados fennállása alkalmából (Némethy-emlékkönyv). Budapest, Pallas.
  • Koi Gyula (2019): A hazai közigazgatási eljárásjog kialakulása (1957-ig, az Et. hatálybalépéséig). In.: Boros Anita – Patyi András (szerk.): A hazai közigazgatási hatósági eljárási jog karakterisztikája. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. 60.
  • Némethy Károly (1897): A közigazgatási bíráskodási törvény magyarázata. Budapest, Pesti Nyomda.
  • Némethy Károly összeáll. (1903): A közigazgatási eljárás egyszerűsítése I. Az egyszerűsítési törvény és a kézbesítési utasítás magyarázata. II. Az ügyviteli szabályok magyarázata. Budapest, Pesti Könyvnyomda.

[1] Koi Gyula (2019): A hazai közigazgatási eljárásjog kialakulása (1957-ig, az Et. hatálybalépéséig). In.: Boros Anita – Patyi András (szerk.): A hazai közigazgatási hatósági eljárási jog karakterisztikája. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. 60.