Jelentkezési lap – Közigazgatási Eljárási Jogi Jogesetmegoldó Verseny III.

Hagyományőrző jelleggel a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (KEJE), valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara (Kar) Közigazgatási Eljárási Jogi Jogesetmegoldó Versenyt (a továbbiakban: Jogesetmegoldó Verseny) hirdet az idei évben is. Az idei évben a Jogesetmegoldó Versenyen a rendészeti hatósági eljárások területére fókuszálunk!  

  1. A jelentkezés feltételei és módja 

A Jogesetmegoldó Verseny két fordulóból áll, amelyre maximum három fős csapatok nevezését várjuk. A nevezés feltétele, hogy a csapat valamennyi tagja

  • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen (BA vagy MA szakos, nappali vagy levelező tagozatos hallgatók),
  • a verseny időpontjában aktív tantárgyfelvétellel rendelkezzen a Rendészeti hatósági eljárásjog c. tantárgyakból (vagyis a tárgyat a 2023/2024-es tanév I. (őszi) félévében tanulja).

Jelentkezni 2023. november 27. napjáig lehet a „Közigazgatási Jogi Jogesetmegoldó Verseny” tárgymegjelöléssel a mellékelt jelentkezési lap keje@keje.hu e-mail címre történő elektronikus (pdf-formátumú) megküldésével. 

  1. A Jogesetmegoldó Verseny fordulói 

A Jogesetmegoldó Versenyre 2023. november 30-án 17 órakor kerül sor jelenléti formában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási Központjában. A Verseny első fordulójában a csapatoknak kvízfeladatok keretében kell számot adniuk a tudásukról.

A második fordulóban egy komplex, fiktív jogeset megoldása lesz a feladat.

A zsűri a két feladat megoldását értékelve határozza majd meg a csapatok sorrendjét.

  1. A Verseny értékelése 

A Jogesetmegoldó Verseny I-III. helyezett csapatát a KEJE tárgyjutalommal díjazza. Emellett a győztes csapat tagjai megajánlott jegyet (jeles) kapnak a Rendészeti hatósági eljárásjog c. tantárgyakból.

A Jogesetmegoldó Verseny csapatait Prof. Dr. Boros Anita, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke által felkért három fős bizottság értékeli: a bíráló bizottság elnökét és egy tagját a Kar Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszéke delegálja. A KEJE egy tagot delegál a bizottságba. A bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy egyes helyezéseket ne ítéljen oda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.  

  1. További tudnivalók 

A Jogesetmegoldó Versenyen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek a verseny napján hatályos változata irányadó. Az ágazati jogszabályhelyek feltérképezéséhez az elektronikus jogszabálytárak használhatók. A Jogesetmegoldó Verseny során a csapattagok személyében nem állhat be változás, azonban az nem akadály, ha valamely csapattag indokolható módon nem tud részt venni a megmérettetésen.

Sikeres versenyt kíván a 

Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület és az NKE Rendészettudományi Kara!

A jelentkezési lap letölthető itt!